Foto boven toont: Sheena Hadi, directeur van mensenrechtenorganisatie Aahung

Opkomen voor mensenrechten in een land waar die rechten niet bestaan of geschonden worden: dat is op zijn minst moedig. Sheena Hadi, directeur van mensenrechtenorganisatie Aahung, doet het. Ze zet zich in voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren en volwassenen in Pakistan. Aahung kreeg in 2013 de Mensenrechtentulp uitgereikt, een jaarlijkse prijs van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met die prijs kreeg Aahung meer bekendheid en kon ze haar werk uitbreiden. Nederland draagt op deze manier bij aan betere naleving van mensenrechten over de hele wereld.

Mensenrechtentulp

De Mensenrechtentulp is een jaarlijkse prijs van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor personen of organisaties die op een moedige en vernieuwende manier de mensenrechten in de wereld bevorderen. Met het prijzengeld kan de winnaar zijn idee verder ontwikkelen en op een grotere schaal toepassen. In 2013 ging de Tulp naar de Pakistaanse organisatie Aahung.

Sheena Hadi: 'Het betekent veel voor ons dat de Nederlandse ambassade ons werk waardeert en ons zelfs voorgedragen heeft voor de prijs. Het is bijzonder dat Nederlanders zich al zo lang inzetten voor de mensenrechten in ons land. De Mensenrechtentulp was vooral een bevestiging voor ons team dat het werk dat we doen de levens van mensen in Pakistan écht kan veranderen. Na het winnen van de prijs ging er een golf van energie door Aahung. We wisten: we kunnen nóg meer doen, nog meer bereiken.'

Behoefte aan voorbehoedsmiddelen

'Werken aan de bescherming en bevordering van seksuele en reproductieve rechten in Pakistan is ronduit gevaarlijk. Seksuele en reproductieve rechten houden in dat iedereen recht heeft op prettige en veilige seks. Het betekent ook dat mensen zelf moeten kunnen bepalen of en wanneer ze kinderen willen krijgen.'

'Pakistan is een cultureel en religieus divers land, waar conservatieve moslimgroeperingen de afgelopen decennia steeds meer invloed hebben gekregen. Wij zijn vooral actief in Karachi. Hét handelscentrum van Pakistan, met 18 miljoen inwoners. Een stad met veel politiek en terroristisch geweld. Het politieke klimaat in Pakistan wordt steeds conservatiever, waardoor openlijk spreken over zaken als seks, voorbehoedsmiddelen, ongewenste zwangerschappen en HIV heel moeilijk is. De behoefte aan ons werk is groot: 25 procent van alle Pakistaanse vrouwen heeft bijvoorbeeld behoefte aan voorbehoedsmiddelen, maar heeft daar geen toegang toe.'

Interactief lesmateriaal

'Wij ontwikkelen interactief lesmateriaal dat jongeren en volwassenen helpt zélf keuzes te maken over hun seksualiteit en lichaam. En we maken hen bewust van de rechten die daarbij horen. We werken samen met en trainen verschillende partijen: ouders, leerkrachten, artsen, godsdienstwetenschappers.'

'Omdat ons werk zo gevoelig ligt, hebben we de neiging om “onder de radar” te blijven. De Mensenrechtentulp winnen was geweldig, maar ook daarmee moesten we voorzichtig zijn. Samen met de Nederlandse ambassade hier in Pakistan hebben we een plan gemaakt over hoe we er publiciteit aan zouden geven. Door het kiezen van de juiste woorden en het juiste moment hebben we het toch openbaar kunnen maken en de reacties waren lovend, zelfs in de Pakistaanse media.'

'Door de internationale erkenning die wij via de Mensenrechtentulp hebben gekregen, de coaching die onderdeel uitmaakt van de prijs en het netwerk van de ambassade zijn we echt verder gekomen. We hebben met behulp van de Nederlandse ambassade bijvoorbeeld contacten gelegd met VN-organisaties en onderdelen van de Pakistaanse overheid.'

Onze droom

'Het prijzengeld van de Mensenrechtentulp hebben we vooral besteed aan het verbeteren van onze communicatie en contacten met de media. We ontwikkelden mobiele bioscoopcampagnes waarmee we informatiefilms kunnen laten zien in verschillende gebieden in Pakistan, ook op plekken waar niet iedereen kabeltelevisie heeft.'

'Ik hoop ons werk nog lang te kunnen voortzetten. Plannen zijn er genoeg. We willen ons werk uitbreiden naar de Punjab-provincie en daar werken met scholen, gezondheidsinstellingen en de medische sector. Onze droom is dat onze informatiepakketten onderdeel gaan uitmaken van alle scholen en medische opleidingsprogramma’s in Pakistan. Er is nog een lange weg te gaan.’

Voor mensenrechten, in Nederland en daarbuiten

Mensenrechten zijn rechten die wereldwijd gelden voor alle mensen, overal en altijd. Ze zorgen dat iedereen vrij en waardig kan leven. Nederland probeert mensenrechten over de hele wereld te beschermen en bevorderen. Zo werkt ze aan gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksen, gelijke rechten voor vrouwen, vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en mensenrechten en bedrijfsleven. Ze stelt grove schendingen van mensenrechten aan de kaak en steunt mensenrechtenverdedigers.

Ook draagt Nederland bij aan de strijd tegen moedersterfte, hiv/aids-infecties en ongewenste (tiener)zwangerschappen. Dit is niet alleen goed voor mensen zelf maar ook voor de sociale en economische vooruitgang van die landen.