In Kort: Nieuwe eigenaar voor 29 monumenten, Herken leefbaarheidsproblemen eerder door ‘vroegsignalering’, Logius werkt aan Berichtenbox-app en Adviescolleges door flexibiliteit op goede weg.

Nieuwe eigenaar voor 29 monumenten

Minister Blok droeg onlangs 29 monumenten over aan de nieuwe Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Het gaat om oude kastelen, ruïnes, huizen, kerken en gedenknaalden in heel Nederland. Hoewel de monumenten geen functie meer hebben voor het Rijk, moeten ze wel goed bewaard en beheerd worden. Dit is nu de taak van de NMo. Eenmalig heeft de organisatie dan ook 60 miljoen gekregen voor het toekomstige onderhoud en beheer van de monumenten. 

Het monument op de foto is Trompenburgh in 's-Graveland. Het is in de 17e eeuw gebouwd voor admiraal Cornelis Tromp. Het huis heeft de vorm van een schip en ligt in het water. Benieuwd naar de andere 28 monumenten die in het beheer komt van de NMo? Bekijk dan het fotoalbum op de facebookpost van BZK.

Trompenburgh in 's-Graveland, gebouwd voor admiraal Cornelis Tromp
Trompenburgh in 's-Graveland, gebouwd voor admiraal Cornelis Tromp

Herken leefbaarheidsproblemen eerder door ‘vroegsignalering’

Gemeenten, regio´s of corporaties kunnen voortaan in een vroeg stadium laten vaststellen of er ergens sprake is van verslechtering van leefbaarheid. De website Leefbaarometer kan namelijk worden aangevuld met een nieuw instrument: ‘vroegsignalering’. Dankzij dit instrument is het mogelijk om vroegtijdig beleidsinterventies in te zetten, nog voordat de leefbaarheidsproblemen groot zijn. Een pilot in Noord-Limburg, de Drechtsteden en Almere heeft positieve resultaten opgeleverd.

Bij interesse kunnen gemeenten, regio´s of corporaties zich voor dit instrument melden bij BZK via postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.

De Leefbaarometer brengt de ontwikkeling van leefbaarheid op zeer laag schaalniveau in beeld. Deze kennis kunnen gemeenten gebruiken bij beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie. Bijvoorbeeld bij de vorming van de sociale wijkteams, inzet op het terrein van veiligheid en het maken van (regionale) woningbouwprogrammering. Verder kan de Leefbaarometer input bieden voor het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties.

De Leefbaarometer wordt tweejaarlijks geactualiseerd en bevat informatie over 2002, 2008, 2012 en 2014, die ook als open data beschikbaar is.

Meer informatie over vroegsignalering.

Leefbaarheid in een straat
Zwerfvuil tast leefbaarheid in een wijk aan, foto Riesjard Schropp

Logius werkt aan Berichtenbox-app

Logius is samen met de Belastingdienst bezig met het ontwikkelen van een app voor de Berichtenbox van MijnOverheid. Met de app, die beschikbaar komt voor zowel iOS als Android, kun je alle berichten lezen op je smartphone of tablet, inclusief de bijlagen. Daarnaast krijg je direct een melding zodra er nieuwe berichten zijn binnengekomen. Dit in aanvulling op de reeds bestaande notificatiemogelijkheid die een bericht stuurt naar een privé mailadres. De app gaat medio 2016 live.

Sinds de Belastingdienst in november gestart is met de campagne 'Vaarwel blauwe envelop', is het aantal gebruikers van de Berichtenbox bijna verdubbeld. Inmiddels zijn al 3 miljoen mensen op de Berichtenbox aangesloten. Zij ontvangen op die manier digitaal berichten van de overheid over onder meer aangiftes, vergunningen, APK en rijbewijs.

Naar MijnOverheid

In ontwikkeling: de Berichtenbox-app
In ontwikkeling: de Berichtenbox-app

Adviescolleges door flexibiliteit op goede weg

Adviezen van adviescolleges werken beter door in beleid en sluiten beter aan bij het politieke proces. Dat is met name te danken aan de toegenomen flexibiliteit bij het uitbrengen van die adviezen. Zo zijn de vormen van advisering gevarieerder geworden, denk aan conferenties of websites. Ook het moment waarop een advies uitkomt varieert meer. Soms wordt een rapport eerder uitgebracht als de actualiteit daar om vraagt, soms worden bepaalde inzichten al eerder gedeeld in een brief. Dit alles blijkt uit de laatste evaluatie van de Kaderwet adviescolleges, over de periode 2010–2015, die minister Blok op 15 januari naar de Kamer heeft gestuurd.

Minister Blok wil voortbouwen op de ingezette ontwikkeling en flexibiliteit verder stimuleren. Bijvoorbeeld door adviescolleges minder af te rekenen op het aantal geschreven adviezen.

Andere ontwikkelingen die in het evaluatierapport worden geconstateerd:

  • Adviescolleges adresseren in adviezen vaker andere partijen dan de regering of Staten-Generaal;
  • Adviescolleges werken meer samen dan vier jaar geleden. Ze benutten elkaars expertise en soms wisselen of lenen ze medewerkers uit.

Lees kamerbrief en rapport over de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges.

Gebouw van de Onderwijsraad
De Onderwijsraad aan de Nassaulaan in Den Haag