Foto Arenda Oomen

Elke maandagmiddag is Marnix Norder, voorzitter aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen, bij BZK. Voor overleg met ambtenaren van BZK en VWS. “In ieder geval tot de tweede helft van maart, want dan presenteren wij ons eindrapport.”

Het kabinet wil dat ouderen en mensen met een handicap langer zelfstandig blijven wonen. Voor de overheid is dat goedkoper en voor de mensen zelf vaak ook prettiger.

In de Entree komt telkens een bezoeker van een BZK-pand aan het woord. Dit keer Marnix Norder van het aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen.

Belemmeringen

Norder, voorheen wethouder voor Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie in de gemeente Den Haag, is samen met de twee andere leden van het team door staatssecretaris Van Rijn van VWS en minister Blok aangesteld om belemmeringen in kaart te brengen en gemeenten, woningcorporaties en zorgkantoren te helpen de juiste stappen te zetten. Bijvoorbeeld door burgers te stimuleren hun eigen woning aan te passen, verzorgingshuizen om te bouwen tot zelfstandige wooneenheden en te investeren in kleinschalig zorgvastgoed.

Marnix Norder buiten bij de Turfmarkt
Marnix Norder, foto: Arenda Oomen

Twee gescheiden werelden

Norder: “Wij zijn onafhankelijk, hebben geen banden met het lokaal bestuur, de woningbouwkoepels, verzekeraars of met organisaties in de gezondheidszorg. Zijn de meest neutrale partij. Voor mijzelf is het de eerste keer dat ik op deze manier met de zorg te maken heb. Een van de knelpunten is dat het gaat om twee tot nu toe gescheiden werelden. Mensen die in de zorg werken, weten weinig over volkshuisvesting. Anderzijds hebben mensen uit de woonwereld weinig kennis van de zorg. Het zijn twee werelden die op heel verschillende manieren zijn georganiseerd. Ook de spelregels zijn anders.”

Toegangshek

“Sinds anderhalf jaar ben ik dus voor overleg over de voortgang wekelijks in dit prachtige gebouw. Waar ik tijdens mijn wethouderschap nog aan bij heb gedragen. Ik heb me toen onder andere bemoeid met het toegangshek. Ik vond dat het iets statigs moest hebben en dat het overdag open moet staan. En dat is ook gerealiseerd.”

"Er is maatschappelijk iets in beweging gezet"

Maatschappelijk

“In juni vorig jaar presenteerden wij als aanjaagteam onze voortgangsrapportage en straks dus het eindrapport. Met daarin een aantal aanbevelingen. Wij zijn heel veel het land ingetrokken en hebben gezien waar lokale overheid en zorgaanbieders tegenaan lopen. Doordat wij een rechtstreekse lijn hebben met Van Rijn en Blok, konden problemen snel worden aangepakt. Ik denk wel dat er in de regio’s maatschappelijk iets in beweging is gezet. Bijvoorbeeld doordat bestuur, woningbouworganisaties en de gezondheidszorg goede regionale afspraken zijn gaan maken. Onder andere over de vraag hoe voldoende geschikte woningen gebouwd kunnen worden. En dat komt mede door ons aanjaagteam. Als wij er niet waren geweest om knelpunten te signaleren, was het minder soepel gegaan. Daar ben ik van overtuigd.”

Oude vader

“Voor ons is het een natuurlijk moment om te stoppen. Iedereen in het veld is nu aan de slag. Bij alle betrokkenen is het duidelijk dat er iets moet gebeuren. Overal zijn ze bezig langer zelfstandig wonen lokaal op te pakken. Het is een onderwerp dat veel mensen aanspreekt. Bijna iedereen heeft een oude vader of moeder, kent iemand met een verslavingsprobleem of met een kind dat gehandicapt is. Dat maakt het tot een onderwerp dat maatschappelijk gemakkelijk te vertalen is.”