In Kort: Innovatie Expo 2016: Stad van de Toekomst!, Inloggen met de Rijkspas, Drie City Deals gesloten en een animatie: Hoe werkt het Gemeentefonds?

Innovatie Expo 2016: Stad van de Toekomst!

De zesde Innovatie Expo (voorheen Innovatie-estafette) die op 14 april plaatsvindt, heeft als centraal thema ‘Stad van de Toekomst’. De Innovatie Expo 2016 is rijkelijk gevuld met presentaties, workshops en bevlogen sprekers.

Minister-president Mark Rutte trapt af. Dit doet hij samen met vijf top innovators. Zo wil hij onder andere Nederland op de kaart zetten als een dynamische en duurzame Delta en als land van de zelfsturende auto’s.  Maar er is meer. Zo kom je meer te weten over de marktkansen van langer zelfstandig wonen en vertelt Lian Merkx van VNG over het programma ‘lokale energiestrategie’.
 
Bovendien ondertekent minister Kamp nieuwe City Deals en wordt de Green Deal Award(s) uitgereikt. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties werken in Green Deals samen om de duurzame samenleving vorm te geven. De deals met de meest aansprekende resultaten worden bekroond met deze award. 

Bekijk het complete programma.

De Innovatie Expo wordt eens in de twee jaar georganiseerd door de ministeries van IenM, EZ en BZK.

Inschrijven

De Innovatie Expo 2016 vindt plaats op donderdag 14 april op het Overhoeks in Amsterdam-Noord. Inschrijven kan op de website van Innovatie Expo 2016.
 

Innovatie Expo 2016
Sustainable Urban Delta

Inloggen met de Rijkspas

Veilig inloggen op de werkomgeving, op kantoor, thuis of onderweg, vast of mobiel, de nieuwe Rijkspas maakt het mogelijk. Sinds 29 februari wordt iedere nieuwe Rijkspas standaard van fabriek af voorzien van een PKI-certificaat voor desktops en laptops en 'one time password'-sleutels voor gebruik met mobiele apparaten.

Naast gebruiksgemak voor de pashouder, met minder middelen hetzelfde doen, levert dit ook voordelen op in het kader van licentie- en beheerkosten en informatiebeveiliging. Door de Rijkspas als token te gebruiken worden gebruikersnaam en wachtwoord vervangen door de Rijkspas en een pincode.

In dit project is intensief en succesvol samengewerkt met DICTU ( agentschap van EZ) , waar de PKI-certificaten worden gegenereerd in een veilige omgeving en met pasproducent Morpho, waar de certificaten en het sleutelmateriaal op de passen wordt geplaatst. De pas is op alle gebruikelijke platformen binnen de Rijksoverheid uitvoerig getest om te borgen dat de pas voor diverse toepassingen juist functioneert. Parallel is samen met de werkplekaanbieders gewerkt aan een product- en dienstenaanbod dat de werkomgeving ondersteunt.

De nieuwe directie CIO Rijk van BZK gaat binnenkort als eerste organisatieonderdeel de pas gebruiken voor het inloggen op de werkplekken van de Turfmarkt.

Inloggen met de Rijkspas
Inloggen met de Rijkspas, foto: Hans Oostrum

Drie City Deals gesloten

Vorige week werden er maar liefst drie City Deals ondertekend in het kader van de Agenda stad: over klimaatbestendige steden, grensoverschrijdend samenwerken en meer gerichte hulp aan kwetsbare huishoudens.

Daags nadat op 9 maart de City Deal ‘Klimaatadaptie’ werd gesloten, werden op de landelijke G32-netwerkdag nog twee City Deals ondertekend. De City Deal ‘Eurolab’ heeft als doel om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen in de Euregio Maas-Rijn, waarbinnen steden als Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht, Luik, Hasselt en Aken liggen. Eurolab sluit aan bij verschillende bestaande initiatieven in de regio die zijn opgezet om dit te verbeteren. Minister Plasterk tekende de deal mede namens de ministeries van EZ, SZW en OCW. 

De derde City Deal die is ondertekend is de ‘Inclusieve stad’. De gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad willen samen met de ministeries van BZK, SZW en VWS werken aan nieuwe hulpverlening voor gezinnen met meerdere problemen. Denk aan verstandelijke of lichamelijke beperkingen, werkloosheid, armoede, schulden en opvoedings- of psychische problemen. Om te bekijken wat echte oplossingen zijn voor mensen mogen de grenzen van regelgeving worden opgezocht.

Rond de zomer komen de vijf gemeenten met een rapportage over zo’n honderd praktijkvoorbeelden. Zo kunnen ze kijken tegen welke hindernissen ze in de praktijk oplopen en hoe die zijn op te lossen in regels, manieren van financiering of met andere manieren van werken.

Meer informatie op agendastad.nl.

Ondertekening van de City Deal 'Eurolab'
Ondertekening van de City Deal 'Eurolab', foto: Levien Willemse

Animatie: Hoe werkt het Gemeentefonds?

Gemeenten krijgen geld uit verschillende bronnen zoals paspoorten, verkoop bouwgrond en hondenbelasting.  Echter, de grootste inkomstenbron is het Gemeentefonds. Dit jaar zit er 27 miljard in de pot. Benieuwd hoe de verdeling van dit bedrag over alle 390 gemeenten in Nederland in zijn werk gaat? Bekijk de animatie.

(Beeldtitel: Werking Gemeentefonds. Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: In Nederland voeren gemeenten heel veel verschillende publieke taken uit.
Om hun taken goed te kunnen uitvoeren, hebben gemeenten geld nodig.
Dat geld komt uit verschillende inkomstenbronnen.
Ongeveer de helft van de inkomsten van een gemeente komt uit het gemeentefonds.
Maar hoe wordt de omvang van het gemeentefonds eigenlijk bepaald?
En hoe wordt het uiteindelijk verdeeld?
Het gemeentefonds wordt beheerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties én van Financiën.
Het fonds bevat 27 miljard euro en is bestemd voor alle gemeenten in Nederland.
Gemeenten verschillen onderling in heel veel aspecten.
Deze verschillen vormen de belangrijkste grondslag voor de verdeling.
Zo heeft het aantal inwoners binnen een gemeente invloed op de hoeveelheid geld die ze uit het gemeentefonds krijgt.
Maar het Rijk kijkt onder andere naar het aantal jongeren, de centrumfunctie het grondgebied of de grootte van de watergebieden binnen een gemeente.
Zo kunnen gemeenten met hetzelfde aantal inwoners toch verschillende bijdragen ontvangen uit het gemeentefonds.
De verdeling van het geld over de gemeenten wordt volgens een verfijnde methode uitgevoerd.
De mogelijkheden om een gelijk voorzieningenniveau te kunnen realiseren staan daarbij voorop.
Soms verschuiven taken van het Rijk naar de gemeenten, of andersom.
Dat heeft invloed op de omvang van het gemeentefonds.
In 2015 hebben gemeenten bijvoorbeeld nieuwe taken gekregen op het gebied van jeugd, zorg en participatie.
De uitkering kan uit vier onderdelen bestaan.

(Een tabel.)

Er bestaan voor de algemene uitkering ongeveer zestig factoren in jargon maatstaven genoemd, die de hoogte van de uitkering bepalen.
Deze maatstaven zijn verdeeld in groepen of clusters.
Het CBS geeft aan hoe een gemeente scoort op de verschillende maatstaven.
Voor elke maatstaf staat een vast bedrag per eenheid.
Een bijzondere maatstaf is de onroerendezaakbelasting die de gemeenten heffen.
Het bedrag aan OZB dat de gemeente zelf kan ophalen, wordt in mindering gebracht.
Daarmee is de algemene uitkering bijna bepaald.
De algemene uitkering wordt definitief na vermenigvuldiging met een percentage voor ontwikkelingen die niet via maatstaven worden verdeeld: de uitkeringsfactor.

(Muntstapels groeien.)

Naast deze algemene uitkering zijn er nog drie uitkeringen.
Een integratie-uitkering is bedoeld voor sommige relatief nieuwe taken waarvan de maatstaven nog niet definitief zijn.
De integratie-uitkering Sociaal domein kent ongeveer dertig maatstaven.
Een decentralisatie-uitkering wordt gegeven aan gemeenten die een bijzondere taak van vaak korte duur hebben.
De laatste uitkering is de aanvullende uitkering.
Gemeenten zijn solidair.
Voor gemeenten in financiële moeilijkheden heeft het gemeentefonds een vangnet op grond van Artikel 12.

(De gezonken skyline van een gemeente komt weer boven.)

Wanneer het goed gaat met ons land en er door het Rijk op bepaalde terreinen meer kan worden uitgegeven is er ook meer geld beschikbaar voor gemeenten.
En als het minder gaat, moet de gemeente ook met wat minder geld toe.
Die solidariteit staat bekend als de 'trap op, trap af'-systematiek.
Het resultaat is een percentage: het accres.

(Een man loopt op straat.)

Het Rijk gaat niet over de manier waarop gemeenten het geld besteden.
Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

(Een stembus verschijnt.)

En die gemeenteraad wordt gekozen door alle inwoners.

(De stembus wordt gevuld.)

Het vaststellen van de omvang van het gemeentefonds en een evenwichtige en eerlijke verdeling, is belangrijk werk.
Want met het gemeentefonds kunnen gemeenten hun taken goed uitvoeren.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Beeldtekst: Kijk voor meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/gemeentefonds.)