Viering honderdste geboortedag oorlogsheld George Maduro

In ons Koninkrijk wordt dit jaar op verschillende manieren stilgestaan bij de honderdste geboortedag van George John Lionel Maduro. Attractiepark Madurodam grijpt vrijdag 15 juli, de geboortedag van zijn naamgever, aan om het verhaal van de Curaçaose oorlogsheld opnieuw te vertellen. Er verschijnt op deze bijzondere dag een biografie, er is de onthulling van een nieuw monument en er wordt een nieuwe film gepresenteerd in een speciaal daarvoor gebouwd theater. Honderden mensen zijn hiervoor uitgenodigd, onder wie nabestaanden van Maduro.

"Voor de jeugd van Curaçao kan George Maduro een bron van inspiratie zijn”

Op zijn geboorte-eiland Curaçao gaat de viering op woensdag 24 augustus feestelijk van start met de opening van de tentoonstelling ‘George Maduro verzetsheld van Curaçao’. In het geboortehuis aan de Scharlooweg 55, waar de Vertegenwoordiging van Nederland in Curaçao sinds 2001 is gevestigd,  benadrukt gouverneur Lucille George-Wout tijdens het officiële gedeelte dat George Maduro pal stond voor vrijheid en vocht tegen onrecht, onderdrukking en geweld. Waarden die volgens haar vandaag de dag tot voorbeeld kunnen dienen. De Amerikaanse auteur, Kathleen Brandt-Carey, overhandigt bij deze gelegenheid haar biografie over George Maduro, getiteld “Ridder zonder Vrees of Blaam” aan de gouverneur van Curaçao.

In zijn welkomstwoord onderstreept Henk Brons, Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en initiatiefnemer van het project, dat de yu di Kòrsou George Maduro toch vooral een Curaçaose oorlogsheld is. “Hij verdient niet alleen een plek in de geschiedenisboeken; de herinnering aan hem en de idealen waar hij voor stond moeten levend worden gehouden. Voor de jeugd van Curaçao kan George Maduro een bron van inspiratie zijn.” 

Foto: Prince Victor

"Ik zal zijn verhaal blijven vertellen aan iedereen die het maar horen wil”

Militaire Willemsorde

George Maduro wordt na zijn tragische dood in concentratiekamp Dachau, in mei 1946 postuum de Militaire Willems Orde, de oudste en hoogste Nederlandse militaire onderscheiding, toegekend als eerbetoon voor zijn dappere optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog.  Hij is de enige Nederlander van Antilliaanse afkomst die deze onderscheiding heeft ontvangen. Majoor Marco Kroon,  zelf ook  drager van de Militaire Willems Orde, overhandigt echter de versierselen, die horen bij deze hoogste militaire onderscheiding, pas op de 100e geboortedag van George Maduro aan diens aanwezige familieleden in Madurodam. Deze versierselen worden vanaf 15 juli dit jaar permanent tentoongesteld in Madurodam. Bij de aftrap van de viering van de honderdste geboortedag van George Maduro bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Curaçao, herhaalt majoor Marco Kroon dat George Maduro een echte held en een heel bijzonder mens is. “Moed, Beleid en Trouw zijn de kernwaarden van de Militaire Willems Orde. Dat tekent ook George Maduro. Ik zal zijn verhaal blijven vertellen aan iedereen die het maar horen wil”, aldus majoor Kroon.  

Erehaag

Na het officiële gedeelte aan de Scharlooweg 55 begeeft de stoet van gasten, waaronder familieleden van George Maduro, zich op 24 augustus door een erehaag van honderd kinderen van "Colastica & Kids" naar de Nationale bibliotheek van Curaçao.

De jongeren maken onderweg verschillende levende tableaus met scènes uit het leven van George Maduro.

Tentoonstelling George Maduro verzetsheld van Curaçao

Het leven van George Maduro wordt in de tentoonstelling weergegeven door een serie bedrukte panelen waarin allerlei foto’s, historische documenten en materiaal uit het bijzondere leven van de Curaçaose oorlogsheld zijn verwerkt. Er is geput uit materiaal van een groot aantal archieven. De opbrengst zijn honderden brieven en ook niet eerder ontdekt fotomateriaal, de originele militaire kostuums, zijn cavalerie zwaard (George was opgeleid als militair te paard), schoolschriften en zelfs enkele door de Duitsers ontdekte en gecontroleerde poststukken uit de gevangenis. “Het was een mooi proces om overal materiaal vandaan te kunnen halen”, zegt Saskia Luckmann-Meijer, de projectleider van Stichting Cultuur Kameleon. “Te beginnen op Curaçao, waar de naaste familie nog een flink aantal foto’s in bezit heeft. Een ontdekking was dat al decennialang enkele koffers met spullen van George in de opslag stonden. Daarin hebben we naast brieven ook veel spullen van George gevonden. Ook kreeg ik inzage in materiaal van familie in Amerika, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en verschillende Duitse instanties, waaronder herdenkingscentrum Dachau. Iedereen wilde delen wat er voor handen was omdat het een mooi moment is om alles samen te brengen. Niet om iemand zomaar tot held te verklaren maar om te laten zien dat George Maduro hele bijzondere dingen heeft gedaan tegen alle verschrikkingen van de oorlog in. Een jongen van Curaçao, zoals hij ook altijd werd gezien, met het hart op de goede plaats en de bereidheid te vuur en te zwaard de vrijheid voor ons allen te verdedigen. Inspirerend en heel bijzonder.”

In de tentoonstelling is ook een documentaire te zien over het leven van George Maduro, gemaakt door regisseur Robbert Jan Vos, producenten Cécile van Eijk en Sherman De Jesus van Memphis Film & Television. Speciaal voor de jeugd is een schoolprogramma samengesteld met lesmateriaal in het Nederlands of het Papiamentu. Iedere leerling tussen 10-15 jaar kan de tentoonstelling klassikaal bezoeken en krijgt een korte rondleiding en het lesmateriaal mee. Het gaat om kleurige lesboekjes (met een docentenhandleiding) en een stripboek over het leven van George Maduro. Busvervoer van school naar de bibliotheek is gratis. De tentoonstelling is tot kerstmis 2016 te zien in de Nationale Bibliotheek van Curaçao. Zie voor nadere informatie:  www.georgemaduro.com