Het klinkt voor een buitenstaander misschien wat wonderlijk: een automotive-bedrijf dat serieus werk maakt van fietsstimulering? Directeur Leen de Koning van Amega Groep heeft een sluitende verklaring. “Ik ben ervan overtuigd dat we op een andere manier gebruik moeten gaan maken van de auto, anders slibt alles dicht. En dan is mijn businesscase voorbij. Auto’s zijn nu eenmaal niet gemaakt om stil te staan.’’

Met die ‘andere manier’ van gebruikmaken van de auto, zijn ook klanten van Amega bezig, merkt De Koning, die de ontwikkeling van ‘klassiek autobedrijf’ naar ‘mobiliteitspartner’ aan den lijve ondervindt. “Onze klanten vragen steeds vaker naar alternatieve vervoersmiddelen.’’ 

Profiel Amega Groep

Amega Groep is de moedermaatschappij van diverse dealerschappen in de automotive branche in Zuid-Holland-Zuid. Daar horen ook schade- en onderhoudsbedrijven bij. Van de 400 werknemers komt 17% op de fiets naar het werk.

Regelingen om fietsen te stimuleren

 • Kilometervergoeding voor fietsende werknemers, 0,10 per km, max 20 km per dagretourreis.

 • Fietsvouchers voor aanschafkorting van een fiets.

 • En per 1 januari 2020: de nieuwe leasefietsregeling.

Voorzieningen

 • Stalling.

 • Leenfietsen.

Stimuleringsacties en communicatie

 • Interne communicatie en elke vestiging heeft een mobiliteitsambassadeur.

 • Per vestiging inzicht in doelstellingen en fietspotentie via factsheets.

 • Per vestiging gesprekken tussen werknemer en mobiliteitsambassadeur over reisgedrag.

 • Wedstrijdelement: top 3-teams met meeste personen die niet in de spits met de auto reizen verdienen een bedrijfsuitje.

Ontmoediging auto

 • Wie minder dan 10 km van het werk woont, ontvangt geen reiskostenvergoeding.

 • Fietsers krijgen voor elke km (max 20 km per dag) een reiskostenvergoeding.

Nulmeting

En die alternatieven zijn er dus, merken ook medewerkers van Amega. Want naast het toenemend aantal fietsers en e-bikers, zijn de elektrische scooters in opmars. Amega heeft vorig jaar per vestiging een nulmeting gedaan en gedetailleerd beschreven hoe het personeel naar het werk reist. Vervolgens is per vestiging bepaald hoeveel mensen uit de (privé-)auto kunnen worden gehaald. 

Opvallend bij het automotive-bedrijf is bijvoorbeeld dat mensen die dicht bij het werk wonen (minder dan 10 kilometer) géén reiskostenvergoeding krijgen, terwijl fietsers in alle gevallen 10 cent per kilometer krijgen. Maar Amega heeft ook een wedstrijdelement gekoppeld aan fietsstimulering: de drie teams met de meeste collega’s buiten de spits krijgen een passend bedrijfsuitje. Zo hebben de drie beste teams onlangs een duurzaamheids-/rijvaardigheidstraining gedaan. De Koning: “Per vestiging hebben we een ‘mobiliteitsambassadeur’ aangesteld. Die controleert heus niet dagelijks of mensen wel echt komen fietsen, maar is wel het aanspreekpunt voor alle fietsgerelateerde zaken, houdt de grote lijnen in de gaten en maakt mensen bewust van het reisgedrag.’’

"Van klassiek autobedrijf naar mobiliteitspartner."

Een goed alternatief

Hoewel Amega het fietsambassadeurschap omarmt, hoeft niet ‘iedereen’ op de fiets naar het werk. De Koning: “We zijn nu eenmaal een autobedrijf. Een deel van onze medewerkers heeft een leaseauto die ook als demovoertuig kan worden ingezet.’’ Zelf is hij ook zo’n ‘rijdend visitekaartje’ en daar is hij eerlijk over. “Ik zou zelf nog wel wat fietsstimulering kunnen gebruiken. Een enkele keer pak ik hier een leenfiets, maar van mij wordt eigenlijk verwacht dat ik een demo-auto rijd.’’
Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle medewerkers. “Een deel van onze medewerkers reist nu al met het openbaar vervoer, komt lopend, met de motor of e-scooter. Van de resterende groep reist 61% met een privé-auto. Daarvan woont 25% op 7,5 km of minder van zijn werk, voor die groep is fietsen een goed alternatief. 32% woont op 7,5 tot 15 km van het werk en zou kunnen overstappen op een e-bike.’’

Gouden zaak

Concrete doelstellingen per vestiging helpen daarbij. Bij de nulmeting (mei 2017) had het bedrijf 380 medewerkers, van wie 276 medewerkers met de auto in de spits naar het werk kwamen. Op 1 januari 2018 had Amega 394 medewerkers, van wie 261 met de auto in de spits reisden. Doelstelling voor dit jaar is 30 medewerkers ‘uit de spits halen’, met name door inzet van de fiets. “Dat gaan we halen’’, zegt De Koning, die op de langere termijn nog meer groeipotentie ziet. “De nieuwe overheidsregeling voor de ‘fiets van de zaak’, die op 1 januari 2020 ingaat, is een gouden zaak. Medewerkers ‘krijgen’ dan immers een fiets van de zaak. Dat gaat echt mensen uit de spits halen. Als werkgever zijn wij daar ook blij mee, omdat we het kunnen inzetten als een ‘secundaire arbeidsvoorwaarde’.’’

Portret geinterviewden Amega

Gevoel van trots

In 2020 trekt Amega samen met BOVAG op om kansen voor fietsstimulering verder te brengen door onder andere in te zetten op een regionaal convenant voor fietsstimulering in de Drechtsteden. 

“Wij willen graag vooroplopen en de beste zijn. Dat proberen we in ons dagelijks werk en op het gebied van duurzaam vervoer.” In 2018 werd dat zelfs door de NOS opgepikt. “Toen ze belden met de vraag of ze hier konden filmen, wilde ik in eerste instantie ‘nee’ zeggen: zó bijzonder is het nou ook weer niet wat we hier doen. Maar ik heb er ongelooflijk veel positieve reacties op gehad. Binnen het bedrijf ontstaat een gevoel van trots en extern laten we zien dat we graag willen én dat overheid en bedrijfsleven het samen moeten doen. Dat gevoel, daar komen we verder mee.”

Voor meer informatie over de fietsambities en aanpak kunt u mailen naar: anna.schouten@turn.nl

Logo fietsambassadeur

Meedoen?

Doe de fietsscan! en ontdek de potentiële groei van het aantal fietsforensen in uw organisatie.