Op de Radboud Universiteit in Nijmegen vormen fietsende medewerkers een meerderheid en hun aantal groeit nog gestaag. Het geheim achter dit succes is de gezamenlijke aanpak van de universiteit, Radboudumc en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) op de campus Heyendaal. “Samen met overheden en ov-leveranciers werken we aan Heyendaal duurzaam bereikbaar. Op de campus komen de meeste snelfietsroutes ter wereld bij elkaar”, vertelt programmamanager mobiliteit Carlo Buise trots. Maar er is meer nodig.

Dagelijks trekken zo’n 50.000 mensen naar de campus. In een stad met dagelijkse files en overvolle bussen kiezen veel medewerkers al noodgedwongen voor een duurzaam alternatief. “Ruim 60% van de medewerkers woont relatief dicht bij de universiteit en weet dat de fiets de snelste en meest prettige manier van forenzen is”, stelt Buise die zelf dagelijks naar het werk fietst, met al tien jaar dezelfde poncho onder zijn snelbinders. “Die haal ik er alleen af als het regent en hij is nog nooit gestolen.”

Profiel Radboud Universiteit

Bij de Radboud Universiteit in Nijmegen werken 5500 medewerkers en studeren 22.000 studenten.  Van de medewerkers fietst 61% van huis naar het werk, waarvan 12% per e-bike. Van de studenten komt 54% op de fiets, nog eens 10% combineert fiets en OV. De universiteit wil dat 70% van de medewerkers naar het werk gaat fietsen.

Regelingen om fietsen te stimuleren

  • Een keer per drie jaar een bruto bedrag van €1000,- binnen de kaders van flexibele arbeidsvoorwaarden.

  • Fietsers ontvangen de gewone reiskostenregeling voor afstanden van 11-15 km en boven de 15 km van respectievelijk € 22,50 en € 45,- per maand. Voor kortere reisafstanden is er een fietsvergoeding die oploopt tot € 12,- voor 10 km.

Voorzieningen

  • Bewaakte fietsenstallingen met oplaadpunten.

  • Fietsenmaker.

  • Fietsinfrastructuur op de campus.

Acties en communicatie

  • Diverse acties in samenwerking met de gemeente, project duurzaam bereikbaar Heijendaal en Rij2op5.

  • Blijvende aandacht voor de fietsers.

  • In 2020 samen met Rij2op5 een carpoolapp ontwikkelen voor fietsers die samen willen fietsen.

Ontmoediging auto

  • 70% vergoeding ov-abonnement.

  • Betaald parkeren.

Samenhang

De Radboud Universiteit heeft de afgelopen tien jaar het fietsen aantrekkelijker en comfortabeler gemaakt, waardoor het aantal fietsers is blijven groeien. Volgens Buise is vooral de e-bike steeds meer in trek. “Vorig jaar introduceerden we voor het eerst de e-bike probeerweken. Na de actie schafte van de 300 deelnemers maar liefst 40% ook daadwerkelijk een e-bike aan. Voor medewerkers die binnen een straal van 20 kilometer van ons terrein wonen is het aantrekkelijker om met de fiets te komen. Je bent sneller en hebt een beter voorspelbare reistijd.”

De kracht van de Nijmeegse aanpak is volgens Buise vooral de samenhang tussen alle maatregelen en de gezamenlijke aanpak. Zo hebben de gemeente en de provincie fietsroutes aangelegd die op het terrein van de campus zijn doorgetrokken met als eindpunt goede fietsenstallingen. Een mooi staaltje van samenwerking is de recente roosteraanpassing op de Radboud Universiteit en de HAN. “Rond 08:45 ontstonden er flinke fietsfiles bij de verkeerslichten. De verschuiving van de lestijden met een kwartiertje op de universiteit en op de HAN zorgde ervoor dat de stroom aan fietsers nu stabiel is gedurende de spits.”

"Je bent sneller en hebt een beter voorspelbare reistijd."

Samen dilemma’s oplossen

Marije Klomp, directeur Duurzaamheid, is trots op alle fietsende medewerkers en studenten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van de universiteit en Nederland. Als landelijk fietsambassadeur willen Klomp en Buise het Nijmeegse concept delen met bijvoorbeeld andere universiteiten, maar ook gezamenlijk oplossingen zoeken voor nieuwe dilemma’s. Klomp: “Fietsen wordt echt een succes, als de fiets letterlijk de ruimte krijgt. Dat willen we met de andere fietsambassadeurs en het ministerie agenderen bij de gemeentelijke en regionale politiek.”

Het succes van de e-bike probeerweken in 2018 kreeg ook in 2019 een vervolg, gekoppeld aan de landelijke campagne Rij2op5. “We willen aan medewerkers laten zien dat je een bikkel bent als je blijft fietsen in de donkere herfst- en wintermaanden.”

In 2020 gaat de fietsambassadeur samen met Rij2op5 een carpoolapp ontwikkelen speciaal voor fietsers. “Medewerkers die niet alleen willen fietsen, worden in deze app aan elkaar gekoppeld zodat ze gezellig samen kunnen fietsen. Zo leer je je collega’s ook nog eens beter kennen!”

Voor meer informatie over de fietsambities en aanpak kunt u mailen naar: carlo.buise@radboudumc.nl.

Portret geinterviewden Radboud
Logo fietsambassadeur

Meedoen?

Doe de fietsscan! en ontdek de potentiële groei van het aantal fietsforensen in uw organisatie.