Meer forensen op de fiets, dat is de ambitie van staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Niet alleen de staatssecretaris werkt daaraan, zij krijgt steun van 13 fietsambassadeurs die de fiets al een warm hart toedragen en hun medewerkers stimuleren om de fiets naar het werk te nemen. Er zijn drie elementen die van belang zijn om medewerkers te stimuleren om fietsend naar hun werk te komen.

 1. De regelingen die een werkgever aanbiedt,
 2. De aanwezige fietsvoorzieningen en
 3. De inzet van communicatie als stimulans.

De regelingen zijn uitgebreid beschreven. In dit artikel worden nut en noodzaak van de juiste voorzieningen beschreven. In een later stadium komt ook de inzet van communicatie aan de orde. Voorzieningen zoals een fietsenstalling, omkleedruimte en douches, het lijkt vanzelfsprekend, maar de aanwezigheid van goede voorzieningen kan het verschil maken tussen een fietsende medewerker of niet.

Maestro; muziek!

Mensen kiezen voor reistijd en comfort. Dat is een belangrijk gegeven als je als bedrijf het fietsen onder je werknemers gaat stimuleren. Een handige tip is als dat kan: plaats de fietsenstalling dichterbij de ingang dan het parkeerdek voor de auto’s. Dus geef ruim baan aan de fiets en laat dat ook zien door de fietsenstalling zo dicht mogelijk bij het gebouw te plaatsen. Zorg voor een ruime, goed verlichte stalling. Om de veiligheid te vergroten zijn er zelfs stallingen waar het licht en de muziek aan gaat als je binnenkomt.

Do’s & dont’s van de stalling

Met onder- en bovenrekken benut je de stalling optimaal. Maar er zijn voors en tegens. Zware bovenrekken belemmeren het gebruik, ook wordt er niet altijd rekening met een bovenrek gehouden en een fiets met zitje of bak eronder geplaatst waardoor het bovenrek niet meer naar beneden getrokken kan worden.  Hou tot slot bij de inrichting van de fietsenstalling rekening met alle soorten fietsen en fietsers, van de gewone stadsfiets tot de speedpedelec, en de bakfiets. Ook voldoende oplaadpunten is een pre. En als mensen met duurdere elektrische fietsen komen dan is een veilige afgesloten stalling een must.

Kers op de taart

Zorg ook voor flexibiliteit, vraag niet van een medewerker dat hij of zij altijd de fiets pakt. Afhankelijk van de werkzaamheden of privé-omstandigheden moet de werknemer zelf kunnen bepalen welk vervoermiddel handig is. Die flexibiliteit biedt bijvoorbeeld een mobiliteitskaart zodat men zelf kan variëren. Leenfietsen op kantoor bieden een andere vorm van flexibiliteit.

Daarbij is er een verschil tussen essentiële voorzieningen en voorzieningen die als een kers op de taart functioneren, zoals een fietsenmaker in huis. Bedenk in ieder geval dat als je voorzieningen goed op orde zijn dat dat een aanzuigende werking heeft. Aanbod creëert vraag, net zoals de aanleg van wegen meer verkeer genereert, zo werkt het ook met fietsvoorzieningen.   

Gouden trio

Drie Gouden tips als het gaat om voorzieningen:

 1. Hou rekening bij aanleg van stallingen (moet afgesloten zijn, genoeg stalling, lockers, kleedruimte, douches, etc)
 2. Hou rekening met alle soorten fietsen en fietsers
 3. Zorg voor goede service, faciliteiten & arbeidsvoorwaarden
  • Service: bijvoorbeeld een uitleensysteem voor (elektrische) fietsen
  • Faciliteiten: mobiele of eigen fietsenmaker, zorg voor voldoende oplaadpunten
  • Arbeidsvoorwaarden: mobiliteitskaart waarmee je ov, auto en fiets afhankelijk van je vervoersbehoefte wisselend kunt gebruiken, neem de ondernemingsraad mee in je planvorming