Wist u dat 25% van de autoforensen bereid is om met de juiste regelingen en voorzieningen over te stappen op een ander vervoersmiddel? Zo zegt 10% over te stappen als hun werkgever korting geeft op de aanschaf van een e-bike. Lees snel verder voor meer interessante cijfers en leuke fietsfeiten.

Infographic 1 op de 4 autoreizigers zou ook op de fiets willen reizen

Investeringen in infrastructuur

In het klimaatakkoord is 75 miljoen gereserveerd voor het bouwen en verbeteren van die fietsenstallingen. Dat komt bovenop de 100 miljoen voor fietsinfrastructuur van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de cofinanciering van zo’n 245 miljoen door provincies en gemeenten. Daarvoor worden naast fietsstallingen bij stations, ook snelfietspaden aangelegd en verbeterd. Dat maakt dat meer fietsforensen sneller en soepeler naar hun werk kunnen, zowel met de e-bike als de gewone fiets.

Veel meer mensen zouden kunnen fietsen naar werk

Op 37.000 km aan fietspaden in Nederland worden jaarlijks 3,8 miljard fietskilometers afgelegd voor woon-werk-verkeer en zakelijke ritten. Maar groei is mogelijk, want nog steeds gaat ongeveer de helft van de mensen die minder dan 7,5 km van het werk wonen met de auto.

Op een gewone fiets, fietsen medewerkers gemiddeld 4,5 kilometer. Dat is 9 kilometer heen en terug. Mensen met een e-bike leggen gemiddeld langere afstanden naar hun werk af, namelijk 7,6 kilometer. Gemiddeld 15,2 kilometer heen en terug.

(Bron: Mobiliteit in stedelijk Nederland’, KiM, juni 2019)

Infographic mensen met een e-bike leggen gemiddeld 15 km af per reisdag

Van 8,6 miljoen medewerkers komt gemiddeld 30% met de fiets naar het werk. De fiets is het meest populair in de non-profit-sector en ook in een sterk stedelijke omgeving kiezen mensen tot nu toe sneller voor de fiets dan daarbuiten. Hoe is die verhouding in uw organisatie?

(Bron: Pilot fietsmonitoring NVP, Kantar, juni 2019.)

Aantrekkelijke fiscale regelgeving werkt

Als werkgever kunt u een grote bijdrage leveren om het reisgedrag van uw medewerkers te verduurzamen. Onderzoek toont aan dat het aanbod van fietsregelingen daarbij een belangrijke rol speelt. Medewerkers die gebruik maken van een fietskilometervergoeding fietsen significant meer dan medewerkers zonder een fietsvergoeding. Hoe hoger de vergoeding die medewerkers krijgen, hoe meer de fiets gebruikt wordt voor woon-werkritten.

(Bron: Financiële prikkels om fietsen naar het werk te stimuleren, MuConsult 2019).

Iconen financiele vergoedingen voor fietsers

De grootste fietsenstalling ter wereld

Wist u dat Utrecht de grootste fietsenstalling ter wereld heeft? 12.500 fietsen kunnen er worden geparkeerd, pal onder het station. Daarmee zijn nu al 490.000 fietsparkeerplaatsen bij Nederlandse stations beschikbaar - waarvan 150.000 bewaakt - en dat groeit naar 600.000 in 2030.

Fietsers zijn gezonder

Van mensen die voornamelijk fietsen naar hun werk, haalt 80% de aanbevolen beweegrichtlijn voor een goede gezondheid. Ter vergelijking: van de mensen die een reispatroon hebben waarbij bijna alleen maar de auto wordt gebruikt, haalt slechts 7% de beweegnorm. Dit kan een extra stimulans zijn voor uw medewerkers om op de fiets naar het werk te blijven of gaan komen!

(Bron: ‘De relatie tussen gezondheid en het gebruik van actieve vervoerwijzen’, Kennisinstituut voor mobiliteit, 2019).

“Sinds we ons fietsbeleid hebben aangepast, is het verzuimpercentage gedaald met 2%.” – fietsambassadeur Zalsman

Opvallende fietsfeiten

Recent onderzoek laat verder nog een paar andere interessante resultaten zien:

  • Wanneer een werkgever bewust een ‘fietsreiskostenvergoeding’ aanbiedt en niet een algemene reiskostenvergoeding, dan is het aantal medewerkers dat gaat fietsen groter!
  • Wanneer er voorwaarden aan vergoedingen zijn verbonden (bijvoorbeeld: alleen vanaf een bepaalde woon-werkafstand wordt de auto vergoed), zijn de effecten sterker.
  • Het aanbieden van een fiets of e-bike via de werkkostenregeling of via het Fietsplan heeft een significant positief effect op het aantal fietsdagen.
  • Mensen met een leaseauto fietsen duidelijk minder dan mensen zonder leaseauto.
  • OV-reizigers en fietsers zijn tevredener over woon-werk-verkeer dan autoforensen.

(Bron: Analyse reiskostenvergoeding, MuConsult, september 2019.)

Logo kies de fiets