Werkgevers hebben verschillende mogelijkheden tot hun beschikking om medewerkers te prikkelen de fiets te nemen. Zo kan men een fiets vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Dit klinkt allemaal vrij technisch, wat is het verschil? Tijdens de bijeenkomst fietsregelingen voor de fietsambassadeurs hebben we de mogelijkheden op een rij gezet.

10 Tips van de fietsambassadeurs

Regelingen, voorzieningen en communicatie dat zijn de drie pijlers die de fietsambassadeurs noemen als succesfactoren om hun werknemers te verleiden de fiets te pakken. Het is geen hogere wiskunde, je moet het gewoon doen.  

Regelingen

Laat zien wat de (gezondheids- en financiële) voordelen van fietsen zijn en wat je als werkgever allemaal biedt qua regelingen en faciliteiten.

 • Kilometervergoeding
 • Fiscale aanschafregeling
 • Rentevrije lening

Voorzieningen

Zorg voor goede voorzieningen op je eigen terrein, stallingen en onderhoud.

 • Stallingen (met oplaadpunten)
 • Omkleedruimtes en lockers
 • Douches
 • Fietsenmaker

Communicatie

Verhoog de sociaal maatschappelijke acceptatie van fietsen. Meer waardering voor mensen die de fiets gebruiken in plaats van een andere vorm van vervoer. Geef blijvend aandacht aan fietsstimulering en geef het goede voorbeeld.

 • Fietschallenge en promotie-campagnes
 • Acties met gemeenten en andere bedrijven
 • Interne fietsambassadeurs

Om medewerkers of mensen in het algemeen te verleiden om de fiets te pakken is het goed om te weten waar de potentie zit, dus achterhaal eerst wie kun je verleiden of stimuleren, waarom en waarmee? Daarnaast zijn er een aantal vuistregels zoals; tot 7,5 km is de gewone fiets een goede optie. Van 7,5 km t/m 15 km is de elektrische fiets een optie. Postcode analyse is een handig middel om het potentieel van fietsers binnen jouw organisatie te berekenen.

Mogelijkheden op een rij

 • Werkgevers kunnen medewerkers een vergoeding geven voor een fiets die hij of zij zelf heeft gekocht. Het bedrag van de vergoeding is in principe belastbaar loon voor de medewerker.
 • Werkgevers kunnen werknemers een fiets geven (verstrekken). De werknemer wordt dan eigenaar van de fiets. Daarbij geldt dat de fiscus de aanschafprijs van de fiets als belastbaar loon ziet.

 • Werkgevers kunnen ook een fiets ter beschikking stellen. De fiets blijft eigendom van de werkgever, of (in geval van een leasefiets) van de leverancier. De werkgever koopt of leaset de fiets en stelt deze beschikbaar voor gebruik aan de medewerker.

 • Vanaf 1 januari 2020 worden de regels voor de leasefiets versimpeld. De werknemer kan dan tegen 7% bijtelling een leasefiets via de werkgever rijden. Dit komt neer op ongeveer 5 euro per maand voor de werknemer voor een fiets van een waarde rond de 2000 euro. Meer informatie over deze regeling op pagina 3 van de Fiscale Vergroeningsmaatregelen 2019.

Werkkostenregeling (WKR)

In de Werkkostenregeling valt het rentevoordeel van een personeelslening voor de aanschaf van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter, onder de nihilwaarderingen. Het gaat dus niet ten koste van de vrije ruimte. Een medewerker kan de renteloze lening van de werkgever bijvoorbeeld terugbetalen met de reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Het voordeel voor de werknemer is de niet betaalde rente op de lening. Voor de werkgever is er een klein financieel nadeel, namelijk de gederfde rente.

Vergoedingen die fietsgebruik stimuleren

 • Een van de randvoorwaarden voor fietsstimulering is een kilometervergoeding die concurrerend is met die van OV en auto. Niet alleen voor woon-werkverkeer, maar ook voor zakelijk verkeer. € 0,19 per kilometer is het bedrag dat u onbelast mag vergoeden voor woon-werk- en zakelijke reizen.
 • Met een mobiliteitsbudget kan men sterk sturen op minder autokilometers door te differentiëren tussen auto, OV, fiets of lopen. Een autokilometer kost bijvoorbeeld veel meer budget dan een fietskilometer. De werkgever kan ervoor kiezen om het overgehouden budget geheel of gedeeltelijk aan de werknemer uit te keren.
 • Vergoeden van de stallingskosten van de eigen fiets op het station is een manier om werknemers te stimuleren met de fiets naar het station te reizen. Het vergoeden van de OV-fiets zorgt ervoor dat zij ook met de fiets van het station naar kantoor kunnen reizen. Het stallen en het huren van de OV-fiets op de mobiliteitskaart maakt het helemaal aantrekkelijk voor medewerkers.

Tot slot zijn er ook andere manieren om fietsgebruik te stimuleren. Bijvoorbeeld het belonen van fietskilometers via bijvoorbeeld Trappers of Fietsen Scoort. Of gebruik maken van een app die fietsen beloont. Voorbeelden van apps zijn RingRing, Toury en ByCycle. Ze stimuleren ieder op hun eigen manier het gebruik van de fiets en maken inzichtelijk wat het oplevert in termen van verbrande calorieën of uitgespaarde CO2-emisses.

Voorzieningen en draagvlak

Al deze regelingen scheppen de voorwaarden om medewerkers te stimuleren de fiets te pakken, maar uiteraard is er meer nodig dan regelingen en vergoedingen. Voorzieningen zoals een goede stalling, ook voor bezoekers, kleedruimte, douches, lockers, een fietsenmaker kunnen het verschil maken. Ook een campagne of andere fiets-stimulerende maatregelen draagt bij aan een effectief beleid. Een gedragsverandering of nieuw mobiliteitsbeleid invoeren kost tijd. Het gaat immers niet alleen over financiën en arbeidsvoorwaarden, het is een ingrijpend proces dat alles met de bedrijfscultuur en draagvlak te maken heeft. En daarbij geldt: goed voorbeeld doet volgen evenals inspirerende succesverhalen.

Hierboven ging het met name over wat een werkgever kan doen. Als werknemer kun je uiteraard checken welke mogelijkheden er bij jouw werkgever zijn, dus vraag ernaar.