Maatschappelijk effect

Bijdragen aan daling van het aantal arbeidsongevallen en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten, en naleving van eisen aan verleende ontheffingen.

Beoogd resultaat

  • Aanpak en uitvoering conform wettelijke vereisten van onderzoek naar ernstige ongevallen en klachten en het verlenen van ontheffingen.
  • Signalementen aan externe stakeholders op basis van het geleerde uit ongevalonderzoeken.
  • Inzicht in de uitkomsten van pilots.

Maatschappelijk belang

Op het terrein van arbeidsomstandigheden bestaat het reactieve werk van de Inspectie SZW uit het onderzoeken van klachten en signalen, en van meldingen van risicovolle werkzaamheden (kennisgevingen en verzoeken om ontheffingen van wettelijke verplichtingen).

Doel hiervan is objectieve vaststelling van de oorzaken, zorgvuldige afhandeling en om ervan te leren. In 2017 zijn de activiteiten gebundeld in een programma met als doel het bereiken van meer gedragseffecten bij werknemers en werkgevers. De Inspectie kiest voor een forse inzet op herinspecties.

Toelichting op beoogde resultaten

Door te leren van ongevallen en klachten kunnen preventieve activiteiten worden ingezet. Dit inzicht stelt de Inspectie ook in staat brancheorganisaties, sociale partners en werkgevers aan te sporen om hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Via pilots met nieuwe vormen van ongevalonderzoek wordt verkend of de Inspectie de gemiddelde onderzoekstijd van ongevallen kan verlagen.