Maatschappelijk effect

Het verhogen van de naleving van wetgeving op het gebied van eerlijk werken met betrekking tot beloning, arbeidstijden en illegale tewerkstelling. Meer bewustwording van en kennis over rechten en plichten in arbeidswetten bij werkgevers, werknemers, intermediairs en zzp’ers.

Beoogd resultaat in 2018

  • Meer laagopgeleide jongeren in de horeca en detailhandel kennen hun rechten en plichten en eisen de juiste werktijden en het juiste minimumloon.
  • Afname van onderbetaling, illegale tewerkstelling, onjuiste urenregistratie en arbeidsuitbuiting in risicovolle ondernemingen.
  • Nalevinggedrag van supermarktondernemers vergroten en eerlijk werkgeverschap verbeteren.

Maatschappelijk belang

In de horeca zijn ongeveer 40.000 bedrijven actief met ruim 300.000 werkenden. In de detailhandel zijn 68.000 bedrijven met 880.000 werkenden. In beide sectoren werken veel zelfstandigen, flexwerkers en jongeren en komen illegale tewerk¬stelling, overschrijding van arbeidstijden en onderbetaling voor.

Toelichting op resultaten

Het programma richt zich met name op het verhogen van de naleving van de Wet minimumloon (WML), de Arbeidstijdenwet (ATW) en de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Hierbij werkt de Inspectie samen met de politie, gemeenten, de Belastingdienst, NVWA en UWV. Om de naleving van deze arbeidswetten te bevorderen werkt de Inspectie ook samen met organisaties in de sector, zoals de brancheverenigingen en vakbonden.

In 2018 richt de Inspectie zich vooral op risicovolle bedrijven in specifieke delen van de horeca, wasserijen, wellness en malafide doorstarters. De focus ligt op onderbetaling, onjuiste urenregistratie, maar ook op illegale tewerkstelling en zelfs arbeidsuitbuiting die in de hoog risico ondernemingen in de horeca en detailhandel voorkomen.

Controle in de horeca: samen met anderen

Vier horecaondernemingen in Amsterdam-West zijn in juli 2017 tijdens een grote controle bezocht door de Inspectie SZW, politie, douane, gemeente, Belastingdienst en deurwaarders. De controles en de samenwerking verliepen heel soepel. Bij alle ondernemingen bleek dat er zaken niet in orde waren.

De inspecteur aan het woord:
“’Ook in deze regio willen we als Inspectie SZW de horeca controleren. In dit gebied heeft ook de politie een doel, want criminele activiteiten kunnen door het samenkomen van partijen in de horeca ontstaan.” 

“Bij drie ondernemingen was er sprake van onderbetaling en te lange werktijden. Bij een andere ondernemer troffen wij twee vreemdelingen aan, waarvan er één geen identiteitsbewijs kon tonen. Deze vreemdeling hebben we meegenomen naar het politiebureau en gehoord. Voor de andere vreemdeling kon de werkgever geen tewerkstellingsvergunning tonen. Die vreemdeling was illegaal aan het werk gezet.”

“De controle vond plaats in het kader van de samenwerking binnen het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC). De samenwerking met andere diensten is zeer belangrijk. Het RIEC is  een sterk verband waarmee we met veel diensten tegelijkertijd controleren. Daardoor hebben we impact. Je geeft een signaal af en bent zichtbaar in de wijk. Kortom, een prima effect!”