Maatschappelijk effect

Bijdragen aan het rechtsgevoel door bedrijven die de regels keer op keer overtreden niet los te laten totdat zij de naleving op orde hebben, of hun bedrijfsactiviteiten hebben beëindigd.

Beoogd resultaat in 2018

  • Meer notoire overtreders en misstanden worden gevonden door gegevensuitwisseling met samenwerkingspartners en andere inspectiediensten.
  • Meer notoire overtreders en misstanden worden met maatwerk aangepakt.

Maatschappelijk belang

Er zijn werkgevers die herhaaldelijk en bewust de regels overtreden, vaak om er zelf beter van te worden. Deze werkgevers zoeken de zwakke plekken in het arbeidsrecht en laten hun bedrijf desnoods failliet gaan om met een nieuw bedrijf een frisse start te maken. Het gedrag van deze werkgevers leidt tot risico’s op uitbuiting en illegale arbeid. Het zorgt bovendien voor oneerlijke concurrentieverhoudingen en gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Daarnaast bestaat het risico op schade aan het rechtsgevoel in de samenleving, als juist deze groep de dans ontspringt. De aanpak van deze groep werkgevers is een cruciale voorwaarde voor een eerlijker, gezonder en veiliger arbeidsmarkt.

Toelichting op beoogde resultaten

In alle andere programma’s van de Inspectie wordt bij een geconstateerde overtreding selectief opnieuw geïnspecteerd. Blijkt die werkgever nog steeds in overtreding, dan wordt in beginsel  een niet-naleversinspectie uitgevoerd. Volhardt de werkgever in dat stadium nog steeds in zijn overtreding, dan wordt deze notoire overtreder gemeld aan het programma Misstanden en Notoire Overtreders die ze oppakt.

Deze notoire overtreders worden - net als de nieuwe notoire overtreders en misstanden - aangepakt met maatwerk, onder meer via een ‘casustafel’. Daarnaast wordt kennis uitgewisseld met andere instanties - zoals de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en de politie - over de vraag hoe ernstige overtreders het meest effectief kunnen worden aangepakt. Bovendien worden de beschikbare handhavinginstrumenten verder ontwikkeld, zodat deze effectief kunnen worden toegepast.

Inspectie corrigeert notoire overtreder

Een notoire overtreder is door de Inspectie aangepakt. Het metaalbedrijf lapte al geruime tijd de arboregels aan zijn laars. Na een zorgvuldig geplande actie met verschillende diensten werden diverse overtredingen geconstateerd.

“Zelfs stilleggingen van machines hielpen niet. In het metaalbewerkingsbedrijf bleef het op de werkvloer een ‘zooitje’. De werkgever intimideerde werknemers, waardoor ze geen verklaring wilden afleggen. Ook belemmerde de werkgever het verzamelen van bewijsmateriaal, waardoor handhaving niet mogelijk was.”

Deze zaak was door een inspecteur aangemeld bij het programma Misstanden en Notoire Overtreders. Besloten werd er een casustafel aan te wijden: collega’s uit meerdere disciplines van de Inspectie sluiten dan aan om ‘moeilijke’ bedrijven aan te pakken. Deze casustafel kwam tot de conclusie dat bij dit bedrijf een integrale aanpak op zijn plaats was. De regionale milieudienst en de brandweer werd gevraagd mee te gaan.

De toestand die de inspecteurs tijdens de actie aantroffen was abominabel. Een guillotineschaar legden zij direct stil. Met een machine die al eerder was stilgelegd, werd toch gewerkt. Dat werd een proces-verbaal. De Inspectie had eerder geëist dat andere machines gemoderniseerd moesten worden. Dat was niet gebeurd. Dit resulteerde in een boete. Ook de milieudienst deelde een boete uit voor diverse overtredingen. De gemeente overweegt opdrachten aan het bedrijf in te trekken.