Maatschappelijk effect

Een schone schoonmaakbranche bevorderen waar op duurzame wijze eerlijk wordt gewerkt.

Beoogd resultaat in 2018

  • Een aantal grotere opdrachtgevers binnen de hotel- en horecaschoonmaak is zich bewust van het feit dat binnen hun bedrijfsvoering misstanden plaatsvinden. Om die misstanden tegen te gaan nemen ze maatregelen.
  • Er is opgetreden tegen bedrijven die de regels overtreden. De Inspectie heeft een verkenning uitgevoerd om een effectieve handhavingstrategie te bepalen voor glasbewassing.

Maatschappelijk belang

De schoonmaaksector bestaat - naast zelfstandigen - uit ruim 14.000 bedrijven met 151.000 werknemers. Er bestaan structureel misstanden op het gebied van eerlijke en veilige werkomstandigheden. De grootste risico’s liggen op het vlak van onderbetaling, illegale tewerkstelling, fiscale en sociale zekerheidsfraude, schijnconstructies, fictieve dienstverbanden en overschrijding van arbeidstijden. Er is sprake van laaggeschoolde arbeid en werknemers die de Nederlandse taal vaak maar beperkt beheersen.

Toelichting op beoogde resultaten

In 2018 geeft het programma in het bijzonder aandacht aan een aantal segmenten. Eén daarvan is de hotelschoonmaak. Het grootste deel van de meldingen van de Inspectie heeft betrekking op misstanden in dit segment. Deze misstanden trekken maatschappelijk en politiek sterk de aandacht. Een ander segment is de schoonmaak in de horeca. Uit eerdere controleacties is gebleken dat zich hier relatief veel risico’s voordoen op het gebied van eerlijk werk.

Ook bekijkt de Inspectie de (particuliere) glazenwasserij. In dit segment zijn wijken “overgenomen” – soms letterlijk met fysiek geweld of bedreigingen – door organisaties die nauwelijks of niet bekend zijn bij de Kamer van Koophandel en/of de Belastingdienst. Er wordt een pilot gestart om tot een effectieve handhavingstrategie te komen.

In de schoonmaaksector bestaan al risico’s op het moment van de aanbestedingsprocedures. Nog te veel ondernemers menen dat ze bij uitbesteding van schoonmaak niet verantwoordelijk zijn voor eerlijk werk. De prijs is veelal doorslaggevend. Door het hanteren van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag van de sector wordt verantwoord opdrachtgeverschap mogelijk.

Piet Adema, voorzitter Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB):  “Leden van OSB willen zich nadrukkelijk onderscheiden van bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels. Vandaar dat voor hen het OSB-Keurmerk verplicht is. Zij moeten voldoen aan strenge regels op het gebied van onder andere arbeidsvoorwaarden en de afdracht van sociale premies. Ook veilig en gezond werken hoort daarbij. Tevens geldt voor OSB-leden de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, waarin is vastgelegd dat alle betrokken partijen bij aanbestedingen niet alleen kijken naar de prijs, maar ook kwaliteit moet worden meegewogen. In een mensenbranche als de schoonmaak gaat het dan met name over de kwaliteit van arbeid." Lees de volledige bijdrage op de website van Inspectie SZW.