Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Het bedrijf zorgt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam voor veilig, schoon en voldoende water. Als opdrachtgever voor (water)bouwprojecten is Waternet verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de betrokken aannemers en eigen medewerkers. Om die verantwoordelijkheid op de werkvloer zelf beter te borgen volgen medewerkers van Waternet een cursus Operationeel Veiligheidskundige (OVK). Inmiddels hebben 32 medewerkers de cursus gevolgd. Op dit moment zijn 11 medewerkers in opleiding.

Henk Blaauw, veiligheidskundige bij Waternet: ‘Vorig jaar waren we bij een bijeenkomst over verantwoord opdrachtgeverschap. Daar lag de nadruk op documentatie. Die is bij Waternet goed op orde. Maar toen de vraag werd gesteld of alles wat op papier staat in de operatie ook op die manier wordt uitgevoerd, moesten we het antwoord schuldig blijven.’

Nieuw veiligheidsbewustzijn

"Na het volgen van de opleiding kijken we anders naar veiligheid. We zijn er veel bewuster mee bezig. Niet alleen bij de uitvoering van werkzaamheden, maar ook bij de voorbereiding daarvan."

Om te borgen dat wat er op papier staat daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd, is twee jaar geleden een groep van 10 medewerkers van Waternet gestart met een OVK-opleiding. Inmiddels zijn er bij Waternet 32 medewerkers geregistreerd operationeel veiligheidskundige. Met zijn kennis en kunde begeleidt Henk hen daarbij. Volgens Evelien Blaauw, veiligheidskundige en contractmanager Bedrijfskleding en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) bij Waternet, heeft de opleiding veel voeten in de aarde: ‘Het gaat om een externe, gecertificeerde opleiding - inclusief huiswerk, een examen en twee praktische werkopdrachten - die intern bij en op maat voor Waternet wordt gegeven. In de opleiding, die zes dagen duurt, komen onder meer de Arbowetgeving en de Richtlijn Arbeidsmiddelen aan de orde. De opleiding beoordeelt alle opdrachten en de deelnemers krijgen daarvoor een cijfer. Wie de opleiding succesvol afrondt, ontvangt een diploma en is daarmee geregistreerd operationeel veiligheidskundige bij Hobéon SKO Certificatie.

OVK-opleiding

Johan van Vliet, senior civiel opzichter techniek, onderzoek en projecten bij Waternet: ‘We zijn hier dagelijks met veiligheid bezig, ieder vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Na het volgen van de opleiding kijken we anders naar veiligheid. We zijn er veel bewuster mee bezig. Niet alleen bij de uitvoering van werkzaamheden, maar ook bij de voorbereiding daarvan. Dat nieuwe veiligheidsbewustzijn proberen we ook uit te dragen. Concreet merken we niet alleen dat men onveilige situaties eerder en vaker meldt, maar ook dat men ter plekke meteen beheersmaatregelen neemt om die situaties op te lossen. En als het nodig is onderbreken we de werkzaamheden.’

Medewerkers enthousiast

Staan de medewerkers open voor de opleiding? ‘Onze collega’s doen er vrijwillig aan mee, waarbij ze gebruik maken van hun opleidingsbudget’, aldus Henk. ‘Dat vind ik een goed teken. Met zo’n 100 uren aan lessen en huiswerk heeft de opleiding een behoorlijke impact.’

Aannemers keken in eerste instantie vreemd aan tegen het nieuwe veiligheidsbewustzijn. Maar nu ze eraan gewend zijn, nodigen ze ons uit voor inspectierondes, die we vaak samen met de veiligheidskundige van de aannemer doen.

Samenwerking

Ook extern is er draagvlak, merkt Johan. 'De samenwerking tussen aannemer en opdrachtgever wordt beter. Ook de samenwerking met de leidinggevenden is verbeterd. Zij waarderen het dat ze op het gebied van toezicht beter worden ontzorgd. Zo wordt veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de lijn en de medewerkers op de werkplek.’

Veiligheid bovenaan

Veiligheid bovenaan zetten, al vanaf de start van een project en bij de voorbereiding van een opdracht, is de tip die Evelien aan andere opdrachtgevers wil meegeven. ‘Als iedereen zich bewust is van het type werk dat je moet uitvoeren en van de wijze waarop je dat veilig kunt doen, kun je veel ongevallen voorkomen.’