‘In 2030 moet de Nederlandse petrochemische industrie een van de veiligste ter wereld zijn. Daar werken wij nu heel hard aan, samen met de branche en alle medeoverheden’, aldus Gohdar Massom, sinds mei 2019 programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen bij de Inspectie SZW. Gepassioneerd vertelt hij over alle ambities die hij wil waarmaken.

Gohdar Massom, programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen

‘Ik vind de gezondheid en veiligheid van werknemers van groot belang en wil graag mijn bijdrage leveren,’ stelt Massom. ‘Het programma Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen is nogal complex en de risico’s waar wij ons op richten liggen politiek- en maatschappelijk erg gevoelig. Het gaat daarbij om buitengewoon grote uitdagingen.’

Een spannende baan

Massom: ‘Hoe zorgen we als Inspectie SZW met circa 1300 medewerkers voor de veiligheid van bijna 9 miljoen werknemers? Dat is voor onze organisatie het grootste vraagstuk.'

Maar ook in de techniek schuilt een grote uitdaging: ‘Er ontstaan continu nieuwe technische ontwikkelingen en er komen steeds weer nieuwe stoffen bij. Als Inspectie moeten we ervoor zorgen dat we altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en dat we ook zo snel mogelijk weten of deze nieuwe stoffen misschien gevaarlijk zijn.’

‘Helaas komt het voor dat bedrijven niet voldoende doen aan de veiligheid van hun medewerkers’

De tegenstrijdige belangen tussen de verschillende partijen maken het werk spannend. ‘Bedrijven willen graag winst maken, maar de veiligheid van hun werknemers is ook belangrijk. De ervaring is dat de meeste ondernemingen hun verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Maar helaas komt het soms ook voor dat bedrijven - onbewust óf bewust - niet voldoende doen aan de veiligheid van hun medewerkers’, stelt de programmamanager.

Grote ambities

Massom heeft grote ambities, zowel binnen zijn eigen programma, als daarbuiten. ‘Intern wil ik graag het programmateam versterken. Dat betekent dat er voldoende capaciteit moet zijn. Daarnaast wil ik ook verder investeren in kwaliteit. Bijvoorbeeld om sneller in te kunnen spelen op nieuwe stoffen en technieken.’ 

Verder wil Massom de samenwerking met de diverse sectoren en andere overheidsorganisaties versterken. ‘Wij moeten meer naar buiten gericht zijn’, vindt hij. ‘Een van de belangrijke doelen is dat wij binnen vier jaar informatiegestuurd toezicht houden binnen het programma Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen. Dit betekent dat wij - gebaseerd op bestaande data van bedrijven - kunnen zien waar de risico’s voor werknemers liggen. In december willen we starten met een pilot ‘Informatie-gestuurd toezicht voor BRZO-bedrijven’ en de komende vier jaar breiden we dat uit naar alle circa honderdduizend bedrijven met gevaarlijke stoffen in Nederland.’

‘Wij willen graag méér inzicht krijgen in de gezondheid en veiligheid van de werknemers’

Vanaf januari 2020 neemt de Inspectie SZW bovendien deel aan alle jaarlijkse BRZO+ inspecties. Momenteel doet de Inspectie mee aan ongeveer twee derde van deze inspecties. Massom: ‘Wij willen graag meer inzicht krijgen in de gezondheid en veiligheid van de werknemers in die bedrijven en ook onze kennis en ervaringen met onze partners bij de veiligheidsregio’s en de omgevingsdiensten delen.’

Een veilige en gezonde werkplek

De laatste belangrijke ambitie van de programmamanager is dat zowel werkgevers als werknemers weten wat er nodig is voor een gezonde en veilige werkplek. ‘Iedere werkgever en iedere werknemer moet zich volledig bewust zijn van de gevaren voor de eigen gezondheid en veiligheid die blootstelling op kan leveren. Het komt bijvoorbeeld nog steeds voor dat mensen niet weten dat zij zelf met kankerverwekkende stoffen werken.’

‘Samen met de branches en medeoverheden zoeken we graag naar innovatieve manieren om de veiligheid van werkgevers en werknemers te verbeteren. Dat doen we aan de hand van interventieprojecten, waarvoor we nauw met de branches overleggen. De bedoeling is dat bedrijven zelf actief maatregelen nemen om die bewustwording onder werknemers te stimuleren.’

Nóg veiliger werken met gevaarlijke stoffen

Onveilig werken met gevaarlijke stoffen leidt vaak tot ernstige schade. Werknemers beschermen als ze met gevaarlijke stoffen werken, lijkt dus vanzelfsprekend. Toch is het blijvend belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Met dit magazine stimuleert de Inspectie SZW bedrijven goede maatregelen te nemen. We bieden bedrijven en brancheorganisaties handvatten om zelf met nieuwe maatregelen te komen en bestaande maatregelen te verbeteren.

Verder in deze editie:

  • Waarom legt de Inspectie SZW de lat hoog in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen Nieuwe Stijl?
  • Hoe voorkomen BRZO-bedrijven ageing?
  • Werken baggeraars veilig met Ioniserende straling?
  • Stappenplan: kunnen kankerverwekkende stoffen worden vervangen?
  • Wat is de rol van ondernemingsraden bij het werken met gevaarlijke stoffen?