Het is belangrijk om te weten of uw werknemers gezond en veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Als werkgever bent u verplicht uw werknemers te beschermen.

Check het zelf

Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen

Wilt u voorkomen dat uw medewerkers blootstaan aan gevaarlijke stoffen? Welke Arboverplichtingen heeft uw bedrijf voor het werken met gevaarlijke stoffen? Doe de zelfinspectie en zie wat u nog moet doen.

VIB-Check

Veilig werken met gevaarlijke producten? Binnen 5 minuten heeft u inzicht in de kwaliteit van het VIB van uw leverancier. Ook vraagt u gemakkelijk een nieuwe, als dat nodig is. Check het VIB.

Stoffencheck

Weet u met welke gevaarlijke stoffen u werkt? Wat de risico’s zijn? Of u ziek kunt worden van een stof? En wat kunt u doen om uzelf te beschermen? Controleer het met de Stoffencheck.

Praktische informatie

Inspectie SZW

Nieuws, publicaties en vragen en antwoorden. Informatie over gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen, vindt u op de website van de Inspectie SZW.

Arboportaal

Er bestaan verschillende wetten, regels en systemen die het werken met gevaarlijke stoffen in goede banen leiden. Richtlijnen, tips en best practices vindt u op het Arboportaal.

Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.