Tekst Frank Cornelissen
Foto Marco Slot

Frank Cornelissen

Lectoren verbinden de praktijk met de theorie en fungeren als inspiratiebron voor SSR. Zij zijn de vinger aan de pols binnen de Rechtspraak en het OM. Welke ontwikkelingen spelen in de praktijk en hoe kan SSR zorgen voor een passend aanbod? In dit magazine Frank Cornelissen, lector onderwijskunde en assistant-professor 'onderwijsinnovatie' aan de Universiteit van Amsterdam.

Als lector onderwijskunde bij SSR richt Cornelissen zich op de versterking van de onderwijskwaliteit van het opleidingsaanbod en de vernieuwing van het onderwijs. Hierbij staat de verdere integratie van leren en werken centraal.

Als lector onderwijskunde word ik weleens onrustig van alle ontwikkelingen op het gebied van online leren. Wat kun je ermee? En wat moet je ermee? Welke meerwaarde biedt die technologie? Laten we eerst eens een snelle blik werpen op het veranderende leerlandschap.

De voordelen van e-learning hebben in de afgelopen jaren natuurlijk alle kans gekregen om zich te bewijzen. In dit magazine zien we daar een paar mooie voorbeelden van. E-learning modules bieden je als professional de mogelijkheid om kennis op een zelf gekozen moment - tijdens je werk bijvoorbeeld - tot je te nemen. Je hoeft er niet op te wachten en er niet voor te reizen. Hierdoor kunnen de momenten waarop je leert en waarop je het geleerde toepast, dichter bij elkaar komen, of zelfs samenvallen. En zo kan technologie de werkende professional veel meer mogelijkheden bieden. Denk aan geavanceerde apps waarmee je via je mobiele telefoon snel kennis, expertise of instructies kunt oproepen. We gebruiken ze stiekem al meer dan we denken. Zo is een vertaalapp wel heel handig als je de weg wil vragen naar je vakantiehuisje in een afgelegen Italiaans bergdorpje.  

Ook kun je met de werkelijkheid ‘spelen’. Ziekenhuizen creëren bijvoorbeeld met behulp van Virtual Reality oefensituaties voor verpleegkundigen waarin een levensechte, hoestende Covid-patiënt wordt gesimuleerd in een ziekenhuisbed. En in autogarages zetten monteurs een bril op met Augmented Reality die een informatielaag aan hun zicht toevoegt. Hierdoor zien zij alle technische specificaties en kan een specialist hen op afstand coachen in hun reparatiewerk.

Daarnaast gebruiken we steeds meer online leermogelijkheden ‘in het wild’. Door even iets te ‘googelen’ krijgen we in een handomdraai toegang tot een veelheid aan bronnen van online informatie. Websites, artikelen, video’s of podcasts. Hierbij zit natuurlijk nuttige en interessante informatie, maar niet alles is relevant. Bovendien is de nodige voorzichtigheid geboden, want zoals we weten, is niet elke gebruiker echt en niet alle informatie waar.

Het is deze wervelwind aan technologische ontwikkelingen in ons leerlandschap die me soms onrustig maakt. Gelukkig is er één constante factor: de lerende. De professional die iets wil leren dat nuttig of inspirerend is en goed aansluit bij de werkpraktijk.

Technologie biedt nieuwe mogelijkheden die we als SSR graag onderzoeken en benutten. Wie weet oefenen we in de toekomst zittingsvaardigheden met behulp van Virtual Reality. Maar de professional die iets wil leren - de constante factor - blijft voor SSR altijd het uitgangspunt.