Tekst Margreet Leenders

Margreet Leenders

Lectoren verbinden de praktijk met de theorie en fungeren als inspiratiebron voor SSR. Zij zijn de vinger aan de pols binnen de Rechtspraak en het OM. Welke ontwikkelingen spelen in de praktijk en hoe kan SSR zorgen voor een passend aanbod? In dit magazine Margreet Leenders, lector leiderschap.

“Weet je al wat je later wilt worden?” Die eeuwige vraag als je jong bent. Eigenlijk wist ik het niet en dat heb ik lang volgehouden. Wat was ik en wat ben ik geworden? Hotelmanager, HRM-deskundige, bedrijfskundige, bestuurder, adviseur, niet moeder, wel partner en vrouw van en ik kreeg een aantal zonen cadeau. 

In de loop van mijn leven kwam ik er achter dat het niet gaat om iets te worden, maar vooral om te zijn. Degene die ik ben. Met alle plussen en ook wat minnen. En dat het zaak is om daar mijn voordeel mee te doen. Dus om de plussen uit te buiten en de minnen af te zwakken, om te buigen en soms te aanvaarden. Coaching, gesprekken met liefhebbende omstanders en met deskundigen hebben me zeer daarbij geholpen. 

Uit ervaring weet ik dat ook in het werk reflectie op je handelen helpt. Het geeft perspectief, verheldert en geeft vaak ook de moed om de koe bij de horens te vatten. Daarom zijn we in ons team heel blij met de ruimte die het bestuur ons biedt om nu daadwerkelijk werk te maken van professionele reflectie. Naast coaching en intervisie gaan we nieuwe, andere manieren van professionele reflectie aanbieden aan iedereen bij het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. En niet alleen voor leidinggevenden, maar voor een brede doelgroep.

We mikken op een start per januari 2023 en zoeken nu collega’s die ons daarbij gaan helpen. Maar de bouwplaat ligt klaar, de processen krijgen deze maand nog een grote beurt en het team heeft er zin in. Zodra de nieuwe collega’s op hun plaats zitten gaan we van wal. 

Van professionele reflectie weten we wat het worden moet. We zijn er op uit om heel veel medewerkers uit de rechtspleging verder te helpen in hun werk door hen te ondersteunen in hun professionele- en persoonlijke groei. Of het nu gaat om griffiemedewerkers, officieren van justitie, beveiligers, raadsheren of leidinggevenden. 

Op naar beter en beter. Worden wie we zijn in de beste uitvoering.

Margreet Leenders