Toegankelijkheid

Agroberichten Buitenland wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Overheidssites moeten daarover verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring van Agrospecials

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Sommige nieuwsvideo’s zijn niet meteen toegankelijk. De ondertiteling volgt dan een paar dagen later.
  • Een deel van de pdf’s is niet helemaal toegankelijk. De pdf’s voldoen wel aan minimale eisen.
  • Agroberichten Buitenland heeft oude documenten en nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.

Meer informatie over de technische toegankelijkheid van de Platform Rijksoverheid websites

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met AGROberichtenbuitenland@minlnv.nl

Naar de Agrospecials