Tekst Marijn Gerretsen
Foto Peter van Tilburg

Alstublieft, het E-zine over de Nationale Bijenstrategie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit E-zine is een speciale editie voor de conferentie van de Nationale Bijenstrategie op 22 januari 2018.

Voor dit E-zine hebben wij gesproken met de Stichting Natuur & Milieu, Rijkswaterstaat en Landal GreenParks. Drie organisaties met een op het oog verschillend doel, maar in dit geval ook met een gezamenlijk belang, het behoud van de bij.  Dit E-zine geeft u een kijkje in de keuken bij de wijze waarop beleidsmedewerkers bij de Rijksoverheid samen met uitvoeringsorganisaties én met marktpartijen invulling geven aan een maatschappelijk probleem.

Stichting Natuur & Milieu heeft als motto: ‘De wereld, schoon, gezond en duurzaam’. Het behoud van de bij is ook voor hen een speerpunt. Van de wilde bijensoorten in ons land gaat op dit moment 63 procent in aantal achteruit, hoog tijd dus voor een overkoepelende strategie.

Rijkswaterstaat is een uitvoeringsorganisatie van het Rijk die onder andere rijksbeleid vertaald naar uitvoering en realisatie in de praktijk. Enerzijds moet Rijkswaterstaat de rijkstaak invullen. Anderzijds kan het, in het geval van de Nationale Bijenstrategie, een inspirerend voorbeeld zijn voor andere terreinbeherende organisaties om te laten zien hoe duurzaam en bijvriendelijk beheer ingevuld kan worden.

Landal GreenParks is een organisatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en ook actief bezig is met het bevorderen van de biodiversiteit. Zo hebben ze steeds meer insectenhotels, vlindertuinen én bijenkorven op hun vakantieparken staan. Vanuit het programma Samen in Beleid werken LNV en Landal GreenParks nu samen ten behoeve van de bij.

Veel leesplezier!