Tekst Marijn Gerretsen
Foto Bart van Vliet

Vanuit de Nationale Bijenstrategie werkt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met Landal GreenParks ten behoeve van de bij. Hoe is deze bijzondere samenwerking ontstaan? En wat doet Landal GreenParks allemaal voor de bij? Een interview met Tanja Roeleveld, Programma Manager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal GreenParks en Dick Jansen, General manager bij Landal Heihaas in Putten.

Wat doet Landal GreenParks overall voor de bijen en hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Tanja: “Op vijfendertig à veertig van onze vijftig parken in Nederland zijn nu insectenhotels en vlindertuinen. Die zorgen niet alleen voor betere facilitering van bijenbestuivers en andere insecten, maar ook voor een leuke en informatieve achtergrond om het verhaal over de bij en zijn belangrijke rol aan onze gasten te kunnen vertellen. Natuureducatie noemen we dat. Daarnaast heeft elk park een eigen bosbeheersplan. Hierin kijken we naar de natuur rond een park en wat we daarmee kunnen doen. Een park aan de kust vraagt natuurlijk om een andere begroeiing dan een park op de Veluwe. Niet alleen voor een extra beleving van de betreffende regio voor onze gasten, maar ook voor de diversiteit van bestuivers.”

Dick Jansen, General manager bij Landal Heihaas in Putten.

En wat doen jullie specifiek hier, op Landal Heihaas in Putten?

Dick: “Wij wilden graag iets doen aan biodiversiteit op ons park en zijn toen, na gesprekken met onder andere een boswachter en een imker, gestart met de bij. Achterop het terrein hebben we een bijenstal laten maken en vier bijenkorven geplaatst met elk een bijenvolk van zo’n 20.000 bijen. Vervolgens zijn er planten zoals vlinderstruiken en lavendel neergezet om een start- en landingsbaan voor de bijen te creëren. De imker geeft nu regelmatig informatie over de bij. En inmiddels hebben we ook onze eerste potten honing! Maar we willen nog veel meer gaan doen om onze gasten echt een aanzet te geven ook thuis aan de slag te gaan voor de bij.”

Tanja: "Gasten komen hier bij ons mede voor de natuurbeleving. Wij hopen ze ook te laten ontdekken wat groen kan doen in de praktijk, niet door middel van een marketingsausje maar door er echt betekenis aan te geven. Wat is een bij? Wat zijn de verschillen tussen honingbijen en wilde bijen? En wat is de rol van die bijen? Dat willen we onze gasten graag meegeven zodat ze ook anders naar hun eigen tuin en de mogelijkheden daar gaan kijken.”

Tanja Roeleveld, Programma Manager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal GreenParks.

Hoe is de samenwerking tussen Landal GreenParks en LNV ontstaan?

Tanja: “Oorspronkelijk ben ik benaderd door LNV over het thema voedselverspilling. Welke interventies we konden verzinnen om voedselverspilling binnen huishoudens tegen te gaan, daar ging het om. Dat was voor ons als Landal natuurlijk ook een interessante vraag, vanwege al het voedsel dat overblijft als onze gasten na hun verblijf weer naar huis gaan. Vervolgens ben ik door de programmamanager van Samen in Beleid, die ik persoonlijk ken, uitgenodigd om over deze samenwerking tussen LNV en Landal te komen vertellen. Op die bijeenkomst is het plan ontstaan om de relatie uit te breiden naar de Nationale Bijenstrategie.”  

Hoe ziet die relatie er nu uit en wat heeft Landal eraan?

Tanja: “LNV en wij gaan nu op zoek naar onze eigen individuele doelstellingen en bekijken dan waar de overlap ligt. Vervolgens wordt er een onderzoek of project geformuleerd waarin we beide een bijdrage gaan leveren. Daar geloof ik heilig in. LNV helpt ons er een bredere maatschappelijke en economische waarde aan te geven. Wij kunnen de kennis over en ervaring met bijen en biodiversiteit delen en verder inbrengen op onze parken. En daar wordt niet alleen de beleving voor onze gasten beter van, maar ook de bij.”