LNV in Beeld, - Conferentie Nationale Bijenstrategie Jaargang 1

Publicatiedatum
maandag 08 januari 2018
Hoofdredactie
Lixel Huijts
Anke Sikkema
Productie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Communicatie, m.m.v. Arthur Simonse, Janny Terlouw, Marijn Gerretsen, Emily Klop, Lixel Huijts, Anke Sikkema. Dit e-zine is een speciale editie voor de conferentie van de Nationale Bijenstrategie op 22 januari 2018
Eindredactie
Marijn Gerretsen
Vormgeving
Emily Klop en Marijn Gerretsen
Fotografie: Bart van Vliet
Fotografie: Peter van Tilburg (petersprinciple.nl)
E-mail
directiecommunicatie@minez.nl
Internet
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/bijenstrategie
Redactieadres
nationalebijenstrategie@minlnv.nl
Copyright
CC0 1.0 Universal