Foto Martijn Beekman

Drukte in de zomer, rust in de winter. Zeehonden en zandbanken, badhotels en beroepsvissers, vuurtorens en flessenpost, eidereenden in de kwelders en sissend slib bij eb. Je vindt het tussen Esbjerg en Den Helder, in het getijdengebied dat drie landen en drie Nederlandse provincies bestrijkt, 27 eilanden heeft, bewoond en onbewoond, met elk een eigen karakter. Dit is de Waddenzee, die ook UNESCO werelderfgoedstatus heeft. Nederland, Duitsland en Denemarken overleggen sinds veertig jaar over het beheer en bestuur van de Waddenzee. Samen kijken we, onder roulerend voorzitterschap, wat nodig is om hier de unieke natuur en biodiversiteit te beschermen en economische en toeristische activiteiten daarmee te verzoenen.

Ik geef binnenkort de voorzittershamer weer door aan Duitsland en mag dan met trots en plezier terugkijken op de afgelopen vier jaar. Ons land legde de basis voor het actieprogramma voor broedvogels en inventariseerde vissoorten. De toeristische sector toonde meer belangstelling. De visserij werd duurzamer en er was extra aandacht voor duurzame innovaties in de Waddenzeehavens. Ik verwacht bij die gelegenheid ook voor de komende vier jaar afspraken te maken over natuur en economie.

We markeren dit met een regeringsconferentie in de Friese stad die zich dit jaar Europese culturele hoofdstad mag noemen: Leeuwarden. Dus wie op 17 en 18 mei naar Leeuwarden komt kan zijn hart ophalen aan de Friese cultuur én aan het wadleven, bijvoorbeeld met een bezoek aan de Waddenmarkt. Voorafgaand aan de trilaterale regeringsconferentie organiseert Nederland het nationale congres ‘Waddenzee Wereldklasse’. En Nederlandse, Deense en Duitse gasten zijn in de havenstad Harlingen welkom voor de conferentie over de duurzame ontwikkeling van Waddenhavens.

Ik nodig u graag uit hier alvast digitaal te komen voorproeven. En bijvoorbeeld kennis te maken met de mensen van onze eigen Waddenunit, die vogels of zeehonden tellen en zorgen dat mensen de natuur respecteren. Of ontdek hoe jongeren die nu opgroeien betrokken zijn. Sta stil bij de dynamiek. Want hoe uniek, bijzonder en geliefd dit gebied ook mag zijn, niets is ooit hetzelfde.

De Waddenzee heeft het ook de komende decennia nodig dat wij haar verantwoord besturen en zorgvuldig beheren. Daar zoek ik u in mei, maar ook daarna graag voor op!

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit