Dit artikel hoort bij: LNV in Beeld De Wadden

Het zou mooi zijn als meer mensen zich eigenaar voelen

Tekst Barbara Hinnen
Foto Bart van Vliet

Bernard Baerends, programmamanager Trilaterale Waddenzee:

''Duitsland, Denemarken en Nederland werken al 40  jaar samen aan de bescherming van de Waddenzee. In deze periode is al veel bereikt, zo is de gehele internationale Waddenzee sinds 2014 UNESCO Werelderfgoed. De opgave waar de drie landen nu voor staan, is het verzilveren van de kansen die de Waddenzee biedt. Want er is nog veel meer mogelijk met de Waddenzee.

Vogels tellen

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap de afgelopen vier jaar zijn er voor het eerst samen met 30 landen trekvogels geteld. Ieder jaar trekken er 12 miljoen trekvogels van Siberië en Canada via de Waddenzee naar de Afrikaanse westkust. Die aantallen lopen achteruit door onvoldoende voedsel en onveilige broedplaatsen.

Waarom zijn de Wadden bijzonder?

Om dit soort problemen gezamenlijk aan te pakken heeft de trilaterale waddensamenwerking de tools. En ook de toekomst is gewaarborgd door onze werelderfgoedstatus. De meer dan 50 informatiecentra helpen ook om dat draagvlak te versterken  en de honderden gidsen die mensen laten zien hoe bijzonder het gebied is. De Internationale Waddenzeeschool zorgt voor materiaal,  zoals speciale lespakketten voor kinderen.

Bernard Baerends, programmamanager Trilaterale Waddenzee bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In het donker zie je hier de sterren nog

Zo is in de lesstof ook opgenomen dat  duisternis goed is voor mens en dier. Het is uniek dat je hier in de Waddenzee de sterren ‘s nachts nog kunt zien. Daarom gaan de havens hier langzaam maar zeker over op ‘smart lighting’, lampen die uitgaan als er niemand is.

Experimenteren met slim licht

Op boorplatformen experimenteert de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) al jaren met  groen licht. Minder fel, maar een helikopter kan er mee landen en het verstoort vogels niet op hun trekroute. En je verbruikt minder energie. Zo stimuleren de Wadden je creativiteit als ondernemer.

Wadden het liefst klimaatneutraal

Het zou mooi zijn als ondernemers inhaken op de ambitie van de Nederlandse Waddeneilanden om  klimaatneutraal te  zijn in 2025. Want als de Waddenzee toeristen wil trekken  met haar werelderfgoedstatus, dan moet het hele plaatje kloppen.

Veerboot legt aan met magneten

Je kunt wel in een ecohotel zitten, maar als je er in een vervuilende en luidruchtige boot naar toe vaart zet dit geen zoden aan de dijk. Veerbootmaatschappij Teso heeft hier al iets goeds voor bedacht: ze gebruiken magneten om zonder draaiende motor aan te leggen. Gewoon voor de kade motor uit en vast!

Trilateraal werken aan duurzaamheid

Iedereen binnen deze trilaterale samenwerking  moet dit soort initiatieven wel ondersteunen, anders lukt het niet. Daarvoor moet je als landen ook open staan voor elkaar.  De duurzame toerismestrategie is door zo’n 20 partijen  ondertekend in 2014, dat is de paraplu waar we  duurzame  initiatieven onder kunnen scharen.

Word eigenaar van de Wadden!

De Wadden zijn voor iedereen en van iedereen. Het zou mooi zijn als meer mensen zich eigenaar voelen. En om dat te stimuleren richten de drie landen  een partnerschapscentrum op  in Willemshaven. Ook de mogelijke oprichting van een internationale  Waddensea Worldheritage Foundation past hierbij. Dit zou dan ook de eerste transnationale werelderfgoedstichting ter wereld zijn. Zo kan iedereen zich eigenaar voelen van de Wadden. En wie iets moois heeft, wil het ook houden..''

Ivo Vrancken | Beeldmaker