LNV in Beeld, De Wadden Jaargang 2

Publicatiedatum
woensdag 09 mei 2018
Hoofdredactie
Walter Snoei
Productie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Communicatie, m.m.v. Barbara Hinnen, Emily Klop, Nick Renooij, Myléne Sopacua en Diana Rietdijk
Eindredactie
Barbara Hinnen
Vormgeving
Emily Klop
Barbara Hinnen
Fotografie: Bart van Vliet
Fotografie: Myléne Sopacua
E-mail
directiecommunicatie@minez.nl
Internet
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/beschermde-natuurgebieden
Copyright
CC0 1.0 Universal