Minister Carola Schouten

Landbouw, voedsel en natuur zijn de meeste Nederlanders veel waard. We zijn er verschillig over. We hebben veel ideeën over voedselproductie en over wat en hoeveel we uit de natuur halen. We zijn bereid iets te doen of te laten voor een duurzamere wereld. We trekken ons klimaatverandering aan. Uiteindelijk wil iedereen de aarde goed achterlaten voor de komende generaties.

Dat sterkt mijn voornemen om nu de omslag naar kringlooplandbouw te maken. Samen. Daar hebben we ook een goede uitgangsituatie voor. Nederland kan de leiding nemen. We zijn een toonaangevend en innovatief landbouwland in de wereld. En we hèbben ze nog: de mensen die voor een bestaan als boer, tuinder of visser kiezen. En zich iedere dag, in het besef van de natuur, voor ons eten inzetten. Wij weten ons met hen verbonden.

In dit e-zine maakt u kennis met mensen die, ieder op hun eigen wijze, aan die omslag bijdragen. Bijvoorbeeld door de aloude aardappel te ontrafelen en van pootgoed terug te gaan naar het begin van aardappels: de zaden. Om vandaar sneller de toekomst in te reizen. Zaden kunnen worden gekruist tot nieuwe rassen, waar mensen in Afrika, China en India straks ook mee kunnen telen. En met overgebleven eten blijkt ook van alles te doen. Geen groente of fruitsoort zo gek of het kan in een potje. Noordzeevissers ontwikkelen langzaam maar zeker een nieuwe kijk op windmolens: niet alleen voor groene energie. Ook de zee én de vissers varen er wel bij. De tomatenkas valt te verwarmen met hernieuwbare aardwarmte. En op het erf van een biologisch dynamisch bedrijf kunnen we een bijna sluitende kringloop meemaken.

Dit zijn voorbeelden en tegelijk voorboden van de omslag die we maken. Meer hierover staat in het visiedocument ‘Landbouw, natuur en voedsel, waardevol en verbonden’. Er staat ook in dat dit iets van ons allemaal zal vragen. De mensen uit dit magazine inspireren mij daarbij en naar ik hoop ook u. Ze hadden een goed idee, een passie, expertise. En maakten er werk van.

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit