Berekening bandbreedte ongevallen als gevolg van conjuctuureffecten

* Mutatie BBP vanuit de productie (toegevoegde waarde) ten opzichte van het vorige jaar (bron: CBS Statline) ** 2016 totaal niet voorhanden, daarom laatst beschikbare kwartaal genomen.
Totaal effect conjuctuur:
Direct effect conjuctuur:
Indirect effect conjuctuur: