De Inspectie wil een moderne en wendbare organisatie zijn waar met een programmatische en projectmatige werkwijze integraal en flexibel wordt gewerkt. Naast de programma’s kent de Inspectie vakgroepen en afdelingen, die werken aan de ontwikkeling van vakmanschap, kwaliteitsborging, eenduidigheid in aanpak en aan innovatie van toezicht en werkprocessen.

Om het programmatisch werken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren heeft de Inspectie haar organisatiestructuur hierop aangepast. Hierbij staan de programma’s centraal. Met de invoering van deze nieuwe structuur is de basis gelegd voor een organisatie die snel kan anticiperen op veranderingen in de samenleving en waar vakmanschap centraal staat.

De komende jaren staan in het teken van de uitbreiding van de organisatie, innovatie en investeringen in verdere professionalisering.