In de programma’s gericht op onderbetaling en arbeidsuitbuiting vindt veel nationale en internationale samenwerking plaats. Zo wordt op het gebied van arbeidsuitbuiting en mensensmokkel in concrete zaken samengewerkt met Europol.

Voor de aanpak van zwartwerk neemt de Inspectie deel aan het Europese platform Undeclared Work. Daarnaast wordt er op casusniveau informatie uitgewisseld tussen de verschillende Europese arbeidsinspecties via het Liaisonbureau van de Inspectie. Het EU-project Eurodetachement IV richt zich op meer samenwerking tussen EU-inspectiediensten in het toezicht op tijdelijke arbeid in een andere lidstaat dan waar de werkgever is gevestigd (gedetacheerde werknemers).48  In de toekomst zal ook nauwe samenwerking worden gezocht met de in voorbereiding zijnde Europese Arbeidsautoriteit. Voor de Inspectie zijn goed gestructureerde contacten met lidstaten die nauwe economische banden met Nederland hebben van groot belang bij de handhaving van de regels in gevoelige sectoren zoals de bouw, het transport en de landbouw.

Eerder is het belang van het landelijke samenwerkingsverband LSI voor de aanpak van problemen rond eerlijk werk al aangegeven. In de regio werkt de Inspectie op zaakniveau samen in de zogenoemde Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s). Naast de Inspectie bestaan deze RIEC’s uit regionale vertegenwoordigers van politie, andere inspectiediensten, UWV en gemeenten. Tot slot zijn er per programma specifieke samenwerkingsverbanden. In het programma Schijnconstructies, cao-naleving en fraude werkt de Inspectie bijvoorbeeld nauw samen met de FNV. En bij de aanpak van onderbetaling of te lange werktijden, werkt het programma Transport en logistiek samen met de organisaties in het Transport Informatie en Expertisecentrum (TIEC). Belangrijk zijn ook de samenwerking van verschillende programma’s met brancheverenigingen en kennisinstituten. Zo wordt in het programma Agrarische en groene sector (AGS) intensief samengewerkt met de werkgeversorganisatie LTO en het kennisinstituut Stigas. Voor alle samenwerkingspartners geldt dat de Inspectie zoekt naar mogelijkheden om de samenwerking te versterken en in te zetten voor een eerlijkere arbeidsmarkt.

48Inspectie SZW, Jaarverslag 2017, 2018.