Voor het terugdringen van het risico op PSA wordt samenwerking gezocht met kerndeskundigen en belangenvertegenwoordigers van werknemers en werkgevers (zoals de brancheorganisatie OVAL, de Stichting van de Arbeid, en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen).

Vanzelfsprekend trekken het ministerie van SZW en de Inspectie hierbij samen op.

Ook voor een inclusieve en eerlijke arbeidsmarkt is een gedeeld gevoel van urgentie nodig bij werkgevers, intermediairs, overheid, werknemers en maatschappelijke partners. Ter bestrijding van discriminatie bij werving en selectie wordt nauw samengewerkt met SZW-beleidsdirecties en andere relevante partijen, zoals het College voor de Rechten van de Mens en de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.