Partou verbindt jong met oud

Kinderen en eenzaamheid: wat hebben die twee met elkaar te maken? Een heleboel, als je het kinderopvangorganisatie Partou vraagt. Léontine Reijerse is verantwoordelijk voor het activiteitenbeleid. Zij legt de verbinding tussen jong en oud door samenwerking met verzorgingshuizen. Partou is deelnemer van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. “Die kleintjes kunnen iets heel groots bereiken.”

“Na een paar minuten met de kinderen om hem heen, zat hij met een twinkeling in zijn ogen mee te zingen.”

Het idee dat kinderen een belangrijke schakel zijn in het oplossen van eenzaamheidsproblematiek leeft al jaren bij medewerkers van Partou. Zo gingen collega’s van kinderdagverblijven en bso’s al bij ouderen op bezoek, samen met de kinderen. Bijvoorbeeld voor een voorleesochtend of een gezamenlijke activiteit.

Léontine: “Toen kwam de serie ‘Kleuters tegen kwalen’ op televisie. Daarbij namen ze kinderen mee naar verzorgingshuizen en werd gemeten wat dat doet met het gevoel en de gezondheid van ouderen. De serie bevestigde ons gevoel dat vriendschap tussen jong en oud voor beide heel waardevol is.”

Draaiboek Jong & Oud

Partou ontwikkelde voor alle kinderdagverblijven en bso’s een draaiboek Jong & Oud, vol inspirerende ideeën en activiteiten om de vriendschap en het contact tussen kinderen en ouderen te stimuleren.

Ook ouders kunnen samen met hun kind een steentje bijdragen, bijvoorbeeld met deze tips.

Slagkracht

Met honderden kinderopvanglocaties in Nederland heeft Partou veel slagkracht om iets tegen eenzaamheid te doen. Léontine: “We begonnen met bezoekjes aan verzorgingshuizen. Daarna kwamen er muzieklessen bij. Het is zó bijzonder om te zien wat de blijheid en onbevangenheid van de kinderen bij de ouderen teweegbrengt. Er was een keer een man die op het eerste gezicht weinig zin in de muziekles leek te hebben. Na een paar minuten met de kinderen om hem heen, zat hij met een twinkeling in zijn ogen mee te zingen. Die kleintjes kunnen iets heel groots bereiken.”

“Eén tegen eenzaamheid sluit naadloos aan bij wat wij al deden. Samen kunnen we mensen nóg bewuster maken van eenzaamheid.”

Grootschaliger

De keuze om zich aan te sluiten bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, was voor Partou een hele bewuste. “We wilden het grootschaliger aanpakken. Hoe konden we meer mensen bereiken en meer ouderen geluk meegeven door ze in contact te brengen met kinderen? Met die gedachte gingen we op zoek naar andere organisaties die iets tegen eenzaamheid doen. Zo kwamen we bij het ministerie van VWS uit. Hun programma sloot naadloos aan bij wat wij al deden. Samen kunnen we mensen nóg bewuster maken van eenzaamheid. De samenwerking betekent dat we ons de komende jaren blijven inzetten. En waar mogelijk gaan we samenwerkingen aan met andere organisaties en bedrijven in de coalitie.”

Nog een boekje

Partou maakte niet alleen een draaiboek met activiteiten voor jong en oud voor de kinderdagverblijven en bso’s (zie kader). Ook ontstond het idee voor een ‘Gouden Boekje’, om meer aandacht te krijgen voor het thema. Dit werd ‘Operatie Vrotte’. Met een verhaal over een bijzondere vriendschap tussen jong en oud – mede geschreven door bso-kinderen zelf.

Léontine: “Wie al jong leert wat vriendschap is, heeft hier zijn hele leven profijt van. Met onze aansluiting bij Eén tegen eenzaamheid en dit boek in de winkels hopen we dat er nog meer aandacht komt voor eenzaamheid onder ouderen. Bij Partou leren we de kinderen: vriendjes zijn vitamientjes.”

Een tegen eenzaamheid logo