Eén tegen eenzaamheid * editie 1

Eén tegen eenzaamheid * editie 1

Deze printvriendelijke versie bevat niet de volledige inhoud van het online magazine, maar alleen de teksten en een beperkte selectie foto´s. Het hele online magazine met alle foto´s, video´s en multimedia kan worden bekeken op:
https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/eentegeneenzaamheid/2021/01/0.-index

Nog een tip voor het geval u het magazine wil printen: Heeft u een Windows-computer en bekijkt u het magazine met het programma Chrome? Dan adviseren we u voor het afdrukken alleen gebruik te maken van het zogenoemde dialoogvenster (Ctrl+P).

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Dit artikel hoort bij: Eén tegen eenzaamheid * editie 1

“Élke organisatie, élk bedrijf kan iets betekenen”

Afbeelding Fred en Wimke in de Ridderzaal

Eenzaamheid verminderen en voorkomen wordt steeds meer gezien en gevoeld als een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de samenleving. Ruim 150 landelijke organisaties, bedrijven en instellingen zijn deelnemer van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Programmamanager Wimke Schuurmans en kwartiermaker Fred Beekers in gesprek over de kracht van de Coalitie.

De Nationale Coalitie is onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma startte in maart 2018 met als doel de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken. Drie jaar later staat er een stevige – en groeiende – coalitie van landelijke organisaties die zich inzetten voor ouderen in Nederland.

Waarom is deze inzet om eenzaamheid te verminderen en voorkomen nodig?

Wimke: “Iedereen kan zich wel eens eenzaam voelen. Maar als het altijd zo voelt en je niet meer weet hoe je aan betekenisvolle contacten kan komen, dan heeft dat diepe impact. Op het plezier in het leven, maar ook op de gezondheid, het huishouden, het inkomen en het voedingspatroon. Eenzaamheid kan aan de basis staan van een negatieve spiraal van veel andere problemen. Dat is waarom het belangrijk is om dit onderwerp expliciet aan te pakken. Bovendien is het gewoon een rotgevoel. Meer dan de helft van de 75-plussers geeft aan zich eenzaam te voelen. Het aantal 75-plussers in onze samenleving zal de komende 20 jaar sterk toenemen en dus mogelijk ook het aantal mensen dat zich eenzaam voelt, als we hier niet iets aan doen.”

Hoe kun je iets tegen eenzaamheid doen?

Wimke: “Het begint bij het herkennen van eenzaamheid. Hoe meer mensen zich bewust zijn van eenzaamheid en leren om het bespreekbaar te maken, hoe groter de kans dat iemand die zich eenzaam voelt een luisterend oor vindt. Dan krijgt iemand misschien dat steuntje in de rug om meer sociaal contact te zoeken. Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Daarom is een grote verscheidenheid aan activiteiten en interventies belangrijk. Dansen, belcirkels, jong en oud bij elkaar brengen, voetbalplaatjes verzamelen, buddy’s, museumbezoek… alles wat kan bijdragen aan die betekenisvolle ontmoeting of het gevoel ‘ertoe te doen’.”

Wat is de rol van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid daarin?

Fred: “Een organisatie die deelneemt aan de coalitie zegt: ik wil me inzetten voor ouderen in Nederland. Idee is dat coalitiedeelnemers, vanuit hun eigen corebusiness, een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van eenzaamheid. De activiteiten van deelnemers hebben – soms indirect – impact voor ouderen. Ze zijn verweven in het dagelijkse leven van ouderen; bijvoorbeeld als bankmedewerker, caissière of pakketbezorger. Ze komen uit verschillende sectoren en daarmee is de coalitie breed in de samenleving geworteld. Van vrijwilligersorganisaties en sportbonden tot musea en telecombedrijven. Zo vormen we samen een krachtige beweging tegen eenzaamheid.”

Wat als een partij denkt: hoe kunnen wij bijdragen?

Fred: “Ga met ons in gesprek! Daar zijn we voor. Ik kan me heel goed voorstellen dat een partij denkt: wat kan ik doen? Begin dan bij de missie van jouw organisatie. Welke betekenis heb jij voor de klant, deelnemer, bezoeker? Zijn er misschien specifieke gebeurtenissen zoals life events waardoor mensen met jouw organisatie in contact komen? Een verhuizing, gehoorverlies, pensioen of een vakantieperiode. Op die momenten kan eenzaamheid meer gaan spelen en kan je het verschil maken door extra oog voor mensen te hebben. Vanuit daar kan je landelijk en soms via filialen en afdelingen structureel van betekenis zijn.”

De Nationale Coalitie staat voor samenwerking. Kun je dat toelichten?

Fred: “Regelmatig ontstaat een meerwaarde in samenwerking. Dan gaat het om elkaars kracht zien en erkennen. Een supermarkt hoeft niet hetzelfde te doen als een vrijwilligersorganisatie. Maar zo’n supermarkt kent z’n klanten. Dat kan een welzijnsorganisatie waarderen en zeggen: dan doen wij het vangnet erachter. Dan heb je ieder je eigen rol en wordt het een soort puzzel die je met elkaar aan het leggen bent.”

Wat is de rol van het ministerie van VWS?

Wimke: “Dit kabinet heeft structureel geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van eenzaamheid. Met het actieprogramma geven we daar nu vorm aan. Onderdeel is een publiekscampagne die meer mensen en organisaties ervan bewust maakt dat zij met een klein gebaar het verschil kunnen maken. Dit trekt weer nieuwe ideeën en partijen aan die we kunnen verbinden. Dan treden we graag op als een soort makelaar. Neem bijvoorbeeld Maggi en Resto VanHarte, die via de coalitie samen soepdiners en de actie ‘Ik kook voor jou’ zijn gaan organiseren. Ook zijn aan het programma wetenschappers verbonden die kennis inbrengen. Adviseurs ondersteunen gemeenten bij de lokale aanpak van eenzaamheid en helpen een verbinding tussen landelijke en lokale activiteiten te leggen. Online en tijdens events en de Week tegen Eenzaamheid zetten we goede voorbeelden in de spotlight. Zo faciliteren en inspireren we het netwerk.”

Wat vind je een goed voorbeeld uit de Nationale Coalitie van afgelopen jaar? 

Wimke: “In september is een pilot van start gegaan waarbij pakketbezorgers van PostNL in Rotterdam helpen met het signaleren van eenzaamheid. Als ze merken dat het niet goed gaat met iemand, kunnen ze hun zorgen nu neerleggen bij het gemeentelijke signaalpunt dat daar ook actie op onderneemt.”

Fred: “Bemanning van KLM die als vrijwilliger van het Nationaal Ouderenfonds met ouderen gingen bellen. Soms kunnen stewardessen niet vliegen, bijvoorbeeld bij re-integratie en corona. Vaak zijn ze ‘mensen-mensen’. Zij zetten zich dan bij de Zilverlijn in voor eenzame ouderen. Dat past en is pure winst.”

Wanneer heeft de Nationale Coalitie zijn doel bereikt?

Fred: “Als we echt een landelijke beweging tegen eenzaamheid zien. Dat is wanneer elke organisatie, elk bedrijf – maar ook jij en ik – oog heeft voor eenzaamheid onder ouderen en daar iets mee doet. Hoe groot of klein dan ook.”

Wimke: “Iedereen kan iets doen om iemands eenzaamheid te doorbreken. Elke supermarktmedewerker, kapper, architect, artiest, bestuurder, vrijwilliger. Als we dit besef vasthouden en zien dat we het niet alleen, maar met elkaar doen, dan hebben – en houden! – we écht een coalitie tegen eenzaamheid.”

Deelnemen

Dit artikel hoort bij: Eén tegen eenzaamheid * editie 1

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid in het kort

Beeld Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Lees wat de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid inhoudt en hoe je deelneemt.

Meer naar elkaar omkijken

De Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid creëert maatschappelijke aandacht voor eenzaamheid onder ouderen. Samen brengen we een trendbreuk teweeg zodat wij in de samenleving meer – en meer vanzelfsprekend – naar elkaar omkijken. Zo kunnen ouderen meedoen en voelen ze dat ze ertoe doen. Ook als ze minder vitaal en actief zijn.

Vele sectoren

Bedrijven en organisaties uit vele sectoren zijn vertegenwoordigd. De Nationale Coalitie is breed in de samenleving geworteld.

Impact voor ouderen

De activiteiten van Coalitiedeelnemers hebben – soms indirect – impact voor ouderen. Ze zijn landelijk vertegenwoordigd.

Landelijk-lokaal

Bij het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid zijn 233 gemeenten (stand mei 2021) aangesloten. Landelijke organisaties met lokale afdelingen of filialen brengen we in contact met de lokale coalities tegen eenzaamheid in deze gemeenten. Coalitiedeelnemers vragen we landelijk én lokaal een rol te spelen.

Samenwerken

Coalitiedeelnemers kunnen desgewenst samenwerken in uitdagende en onverwachte vormen. Nieuwe kruisverbanden kunnen zorgen voor nieuwe kansen. Voor een eenmalige actie of structureel.

Deelnemen gaat zo

Deelname staat open voor landelijke bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen die kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen.

  • Landelijke uitstraling. Deelnemers zijn in het hele land actief en/of hebben een landelijke uitstraling waardoor ouderen uit het hele land hun vestigingen bezoeken.
  • Met ouderen. Medewerkers en vrijwilligers van de deelnemers komen in contact met ouderen of hun werk heeft invloed op hen.

Kosteloos

Deelname aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid is kosteloos. Je logo komt op de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid-website en we nemen je mee in onze communicatie.

Landelijk - lokaal

Dit artikel hoort bij: Eén tegen eenzaamheid * editie 1

“Onze winkels zijn meer dan alleen een plek om boodschappen te doen”

Beeld koffiecorner Jumbo precorona

Jumbo helpt winkels bij inzet tegen eenzaamheid

Bij de supermarkt komt iedereen. Voor ouderen is een boodschap doen soms echt een uitje. Bij Jumbo beseffen ze dat goed. Een kletspraatje of een luisterend oor kan een wereld van verschil maken. Jumbo helpt lokale winkels om er te zijn voor hun klanten en zich in te zetten tegen eenzaamheid. Met een kletskassa, kletshoek en een handboek om lokale initiatieven te ontplooien. Medewerkers van het filiaal op de Merelstraat in Utrecht vertellen in deze video hoe ze dat doen.

Sociale contacten

Kim en Natasja werken op de broodafdeling. Aan het begin van de coronapandemie merkten ze dat vaste klant mevrouw Lieffie veel minder dan voorheen in de winkel kwam. Ze misten haar en zochten contact. “Ze vond het beangstigend, de corona. Uiteindelijk is ze weer in de winkel teruggekomen. Wij gaan om 7 uur open. Dan is ze er ook altijd, omdat het dan nog rustig is. Vaak stopt ze even om een praatje te maken. We merken dat ze dat fijn vindt. Dat ze even haar sociale contacten heeft, er even uit is.”

Steun van hoofdkantoor

Willem van Staveren is filiaalmanager op de Merelstraat. Hij vertelt waarom het filiaal twee jaar geleden begon met concrete initiatieven tegen eenzaamheid: “We signaleerden dat een aantal klanten behoefte had aan contact. Omdat ze bijvoorbeeld vijf keer per dag boodschappen kwamen doen en dan een praatje wilden maken.” Hij is blij met de steun van het hoofdkantoor. “We kunnen zo in onze wijk aan de slag gaan. We werken samen met een café hier om de hoek. Daar houden we elk jaar een kerstdiner. En we werken samen met Oma’s Soep. Tegenwoordig hebben we ook een handboek van het hoofdkantoor dat ons houvast geeft hoe we eenzaamheid kunnen signaleren en hoe we hier in kunnen helpen.”

De wijk

De Jumbo in de Merelstraat ondersteunt ook de organisatie Oma’s Soep. “Oma’s Soep is een initiatief dat ouderen en studenten samenbrengt door middel van het maken van soep”, vertelt Carlijn Beerkens, vrijwilliger bij Oma’s Soep. “Van de Jumbo-winkel in de Merelstraat krijgen we onze ingrediënten voor de soepen. Daar zijn wij erg blij mee, want zonder hen zou het niet kunnen.” Samen soep maken gaat in coronatijd niet, maar langsbrengen kan wel. “Veel ouderen voelen zich eenzaam en voelen zich dan even in het zonnetje gezet. Dat is wat wij graag willen zien.”

Publiek - privaat

Dit artikel hoort bij: Eén tegen eenzaamheid * editie 1

“Soms is de bezorger zelfs het enige contact van iemand”

Beeld wethouder en pakketbezorger PostNL in Rotterdam

Pakketbezorgers PostNL signaleren eenzaamheid in Rotterdam

De bezorgers van PostNL komen weleens eenzaamheid tegen als ze pakketten bezorgen. Daar wilde het bedrijf iets mee doen. In samenwerking met de gemeente Rotterdam startte PostNL daarom 29 september 2020 een pilot in de wijk Hillegersberg-Schiebroek met 15 speciaal geïnstrueerde bezorgers die eenzaamheid kunnen melden. “Zo hoeven bezorgers niet meer te blijven lopen met de signalen.”

PostNL is in 2019 partner geworden van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Merel Koppen, health solutions manager bij PostNL: “We staan midden in de maatschappij. Daardoor komen we dicht bij eenzaamheid. Vooral de chauffeurs die medische hulpmiddelen en zorgpakketten rondbrengen, komen het weleens tegen. Soms is de bezorger zelfs het enige contact van iemand. Daar wilden we iets mee.”

Zo ontstond het idee voor de pilot met het Signaalpunt tegen Eenzaamheid, samen met de gemeente Rotterdam.

Pilot in Rotterdam

Het idee: als chauffeurs denken dat iemand eenzaam is, kunnen ze hun zorgen doorgeven. Merel: “Ze kunnen via een sms of whatsapp-bericht hun vermoeden van eenzaamheid melden. Welzijnsorganisatie DOCK pakt daarna volgens de juiste privacyregels de meldingen op. Zij gaan binnen 48 uur naar het adres om te kijken of iemand echt eenzaam is en of er een vervolgactie nodig is.” De bezorgers zijn niet verplicht om signalen te melden. “Het uitgangspunt is hun eigen behoefte. We geven ze alleen een plaats om hun zorgen met vertrouwen neer te leggen.”

Versterken en aanvullen

Beiden zijn heel tevreden over de samenwerking. Fattouch: “PostNL kan goed signaleren aan de voorkant. Hun bezorgers komen overal. Wij als gemeente, en ook DOCK, houden ons juist bezig met de hulp achter de voordeur. Op die manier versterken we elkaar.” De gemeente zet zich namelijk sinds 2014 in met dit Signaalpunt. Rotterdammers hebben inmiddels 600 meldingen gedaan. Merel: “Dankzij hun ervaring met de aanpak van eenzaamheid hoefden we niet alles zelf op te zetten, wat heel fijn was. Het bijzondere is dat we zulke verschillende partijen zijn: overheid, zorg en commercieel. Ons gezamenlijke doel brengt ons bij elkaar.”

Samen een beweging maken

Fattouch Kamhi, teamleider bij de gemeente Rotterdam, vindt het mooi dat PostNL helpt signaleren. “Alleen samen kunnen we een beweging tegen eenzaamheid maken. We hebben iedereen nodig: van de bakker tot de wijkverpleegkundige en dus ook bezorgers. De beste manier om eenzaamheid te bestrijden, is door met z’n allen continu aandacht te hebben voor elkaar”, legt ze uit.

Daar is Merel het mee eens. “Met genoeg ogen en oren in de samenleving kunnen we echt iets tegen eenzaamheid doen.”

Vervolg?

PostNL wil bijdragen aan een duurzame aanpak van eenzaamheid. De pilot liep van oktober tot en met november 2020. PostNL vindt de pilot naar wens verlopen en onderzoekt hoe ze hier in de toekomst mee verder kan.

Fattouch is blij met een partner als PostNL. “Het is een prachtige aanvulling dat deze bezorgers ook signalen kunnen doorgeven. Zo’n grote partij heeft veel impact. Niet alleen als het gaat om eenzaamheid signaleren, maar PostNL kan ook andere bedrijven bewegen om partner te worden van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Dat is precies wat we willen, want we kunnen het niet alleen. Laten we samen mensen uit hun isolement halen en weer zichtbaar maken.”

Verbinding jong en oud

Dit artikel hoort bij: Eén tegen eenzaamheid * editie 1

“We begonnen met bezoekjes aan verzorgingshuizen”

Afbeelding Partou jong en oud

Partou verbindt jong met oud

Kinderen en eenzaamheid: wat hebben die twee met elkaar te maken? Een heleboel, als je het kinderopvangorganisatie Partou vraagt. Léontine Reijerse is verantwoordelijk voor het activiteitenbeleid. Zij legt de verbinding tussen jong en oud door samenwerking met verzorgingshuizen. Partou is deelnemer van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. “Die kleintjes kunnen iets heel groots bereiken.”

Het idee dat kinderen een belangrijke schakel zijn in het oplossen van eenzaamheidsproblematiek leeft al jaren bij medewerkers van Partou. Zo gingen collega’s van kinderdagverblijven en bso’s al bij ouderen op bezoek, samen met de kinderen. Bijvoorbeeld voor een voorleesochtend of een gezamenlijke activiteit.

Léontine: “Toen kwam de serie ‘Kleuters tegen kwalen’ op televisie. Daarbij namen ze kinderen mee naar verzorgingshuizen en werd gemeten wat dat doet met het gevoel en de gezondheid van ouderen. De serie bevestigde ons gevoel dat vriendschap tussen jong en oud voor beide heel waardevol is.”

Slagkracht

Met honderden kinderopvanglocaties in Nederland heeft Partou veel slagkracht om iets tegen eenzaamheid te doen. Léontine: “We begonnen met bezoekjes aan verzorgingshuizen. Daarna kwamen er muzieklessen bij. Het is zó bijzonder om te zien wat de blijheid en onbevangenheid van de kinderen bij de ouderen teweegbrengt. Er was een keer een man die op het eerste gezicht weinig zin in de muziekles leek te hebben. Na een paar minuten met de kinderen om hem heen, zat hij met een twinkeling in zijn ogen mee te zingen. Die kleintjes kunnen iets heel groots bereiken.”

Grootschaliger

De keuze om zich aan te sluiten bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, was voor Partou een hele bewuste. “We wilden het grootschaliger aanpakken. Hoe konden we meer mensen bereiken en meer ouderen geluk meegeven door ze in contact te brengen met kinderen? Met die gedachte gingen we op zoek naar andere organisaties die iets tegen eenzaamheid doen. Zo kwamen we bij het ministerie van VWS uit. Hun programma sloot naadloos aan bij wat wij al deden. Samen kunnen we mensen nóg bewuster maken van eenzaamheid. De samenwerking betekent dat we ons de komende jaren blijven inzetten. En waar mogelijk gaan we samenwerkingen aan met andere organisaties en bedrijven in de coalitie.”

Nog een boekje

Partou maakte niet alleen een draaiboek met activiteiten voor jong en oud voor de kinderdagverblijven en bso’s (zie kader). Ook ontstond het idee voor een ‘Gouden Boekje’, om meer aandacht te krijgen voor het thema. Dit werd ‘Operatie Vrotte’. Met een verhaal over een bijzondere vriendschap tussen jong en oud – mede geschreven door bso-kinderen zelf.

Léontine: “Wie al jong leert wat vriendschap is, heeft hier zijn hele leven profijt van. Met onze aansluiting bij Eén tegen eenzaamheid en dit boek in de winkels hopen we dat er nog meer aandacht komt voor eenzaamheid onder ouderen. Bij Partou leren we de kinderen: vriendjes zijn vitamientjes.”

Samenwerking

Dit artikel hoort bij: Eén tegen eenzaamheid * editie 1

“Veel vragen gingen over eenzaamheid. Daar wilden we dus meer mee doen”

Beeld vrouwen op terras NLvoorElkaar

NLvoorelkaar matcht vraag en aanbod

Toen bleek dat zeker de helft van de vragen op NLvoorelkaar.nl te maken had met eenzaamheid, was het een logische stap om lid te worden van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Directeur Jeroen de Punder: “We legden veel van onze contacten met organisaties voor het eerst via de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Nu werken we op allerlei manieren samen met onder andere het Oranje Fonds, Achmea en Resto VanHarte.”

NLvoorelkaar is het grootste vrijwilligersplatform van Nederland. “Dat is niet alleen landelijk, want we hebben ook 65 lokale platforms. Daarmee zorgen we elk jaar voor 100.000 matches tussen vrijwilligers en organisaties of particulieren die hen nodig hebben. Van een marketingvraag tot een maatje of een klus in de tuin”, legt Jeroen uit.

“Door een enquête onder onze deelnemers kwamen we erachter dat veel vragen gingen over eenzaamheid. Daar wilden we dus meer mee doen.”

Als geroepen

De uitnodiging van het ministerie van VWS om lid te worden van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid kwam dan ook als geroepen. Jeroen: “Dat is inmiddels een aantal jaar geleden. Er waren regelmatig bijeenkomsten met andere partners van de Nationale Coalitie. Zo ontmoetten we bijvoorbeeld medewerkers van Resto VanHarte. Zij bieden mensen een gratis dinerontmoeting. Daar hebben ze veel vrijwilligers voor nodig. Met ons platform helpen we ze om die te vinden.”

Oneindig veel

En dat is zeker niet de enige Coalitiedeelnemer waar NLvoorelkaar mee samenwerkt. “We hebben bijna oneindig veel samenwerkingen”, vertelt Jeroen. “Achmea bijvoorbeeld, die in coronatijd al haar medewerkers heeft gewezen op het bestaan van NLvoorelkaar. Net als Young Shell, die haar 3.000 jongere werknemers heeft uitgedaagd om tijdens de coronacrisis via ons platform anderen te helpen. Of het Oranje Fonds, dat de landelijke vrijwilligersactiedag NLdoet organiseert. Als deelnemers na die dag iets willen blijven doen, verwijzen ze naar NLvoorelkaar. Andersom verwijzen wij mensen die langdurig een maatje willen zijn of zoeken, naar hen door. Zo werken we op allerlei manieren samen met organisaties: van NOC*NSF tot de Zonnebloem en van Humanitas tot Thuisgekookt.”

Ook tijdens de coronacrisis

Dat ging ook door toen het coronavirus uitbrak. Juist zelfs. Jeroen: “Het viel ons op dat vraag en aanbod elkaar niet goed konden vinden: op sommige plekken was een overschot, op andere juist een tekort aan vrijwilligers. In overleg met het ministerie hebben we vervolgens alle Nationale Coalitiepartners gebeld en gevraagd of ze nog vrijwilligers nodig hebben. Gemeenten en welzijnsinstellingen hielpen ook mee om de vraag los te krijgen, omdat veel eenzaamheid verstopt zit achter de voordeur. Dat pakte heel goed uit: tijdens de eerste coronagolf was er een stijging van maar liefst 800% in het aantal matches.”

Brede beweging

Dit artikel hoort bij: Eén tegen eenzaamheid * editie 1

Uitgelicht: sport verbindt

Beeld Foppe de Haan bij GoldStars Almelo

Hoe mooi is dat: fysiek én mentaal fit. Organisaties en bedrijven zetten sport en beweging in om mensen bij elkaar te betrekken en verbinden.

Biljarten

Biljartbond KNBB lanceerde eind vorig jaar in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds ‘Tijd voor Krijt’. Met het programma kunnen ouderen elkaar ontmoeten rond de biljarttafel. En voor plekken waar geen tafel staat, zijn tien mobiele biljarttafels beschikbaar. Bekijk de video hieronder en lees meer op tijdvoorkrijt.nl.

Voetbalherinneringen ophalen

Voetbal is emotie, verbondenheid en passie. Ouderen ontmoeten elkaar in het stadion waar ze onder leiding van vrijwilligers – vaak ook oud-spelers – herinneringen ophalen aan het rijke verleden van hun club. Zo haalt Stichting Football Memories Nederland ouderen uit een isolement. Lees meer op footballmemories.nl.

OldStars

Speciaal voor de 55-plussers in Nederland heeft het Nationaal Ouderenfonds ‘OldStars’ ontwikkeld: sporten en bewegen in aangepaste spelvormen. In Nederland zijn er al 400 clubs waar ouderen terechtkunnen voor walking football, walking hockey en nog veel meer sporten tot rugby (!) aan toe. Lees meer op oldstars.nl.

Samen bewegen in het park

Leuke beweegactiviteiten op loopafstand, goedkoop en zonder verplichtingen. Dat is waar 65-plussers volgens GoldenSports behoefte aan hebben. Op 60 plekken biedt GoldenSports daar nu een antwoord op. Onder begeleiding van een professional bewegen groepjes ouderen op veilige afstand van elkaar in de buitenlucht. Grote kans dat deelnemers ook buurtgenoten zijn. En elkaar na en buiten de training blijven ontmoeten. Lees meer op goldensports.nl.

Bridgen

Bridgen is goed voor de hersenen en levert veel sociale interactie op. Eén op de tien 65-plussers speelt bridge. Met ‘Denken en Doen’ ontwikkelde de Bridgebond een eenzaamheidsinterventie die ouderen helpt een nieuw sociaal netwerk te ontwikkelen. 74 gemeenten hebben al aan het project meegedaan. Lees meer op bridge.nl.

Jeu de boules

In de zomer van 2022 vindt het EK Petanque in ‘s-Hertogenbosch plaats. Aan het EK is een maatschappelijk programma gekoppeld. In dat programma is jeu de boules, bij uitstek een sociale en kleinschalige activiteit, het centrale middel om kwetsbare ouderen samen te brengen. Met plezier én in beweging. In juni start More2Win de pilot, samen met onder andere de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Lees meer op njbb.nl.