Iedereen onder een dak, Editie 1 Jaargang 1

Publicatiedatum
maandag 16 november 2020
Hoofdredactie
Jet Swart, Directie Maatschappelijke Ondersteuning
Productie
Saskya Nonner
Eindredactie
Carien Mulder
Vormgeving
Aad van der Vet
E-mail
iedereenondereendak@minvws.nl
Internet
Iedereen onder een dak
Redactieadres
Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
Telefoon
070-340 72 79 (secretariaat Directie Maatschappelijke Ondersteuning)
Copyright
CC0 1.0 Universal