Iedereen in Nederland heeft recht op een (t)huis. Een plek waar je je prettig voelt en waar je tot rust kunt komen. Voor een grote groep mensen is dit echter niet weggelegd. Ondanks jarenlange inspanningen van politiek, overheden, belangenorganisaties en vele anderen telt ons land bijna 40.000 mensen die geen eigen woonplek hebben.

Een fundamenteel andere aanpak is nodig om dak– en thuisloze mensen goed te kunnen helpen. De afgelopen tijd hebben we belangrijke stappen gezet. Onder meer met het Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren en Een (t)huis, een toekomst, een breed plan van aanpak van dak- en thuisloosheid.

De inspirerende verhalen van gemeenten en maatschappelijke organisaties die al voortvarend aan de slag zijn gegaan, wil ik graag breed delen. Om die reden verschijnt dit magazine. Het laat aan de hand van persoonlijke verhalen zien hoe er gewerkt wordt aan het terugdringen van dak- en thuisloosheid. Zo inspireren we elkaar.

“Hoe stellen we de jongere centraal in plaats van het systeem?”

In dit eerste nummer van Iedereen onder een dak gaat het over een groep mensen die mij aan het hart gaat: dak- en thuisloze jongeren. Zij missen de kans op een eerlijke start van hun leven. Deze jongeren verdienen daarom in het bijzonder onze aandacht. Hoe zorgen we samen voor een goede overgang naar volwassenheid? Hoe laten we jongeren hun talenten ontwikkelen? Hoe kunnen we elkaar beter vinden in de hulpverlening? Hoe stellen we de jongere centraal in plaats van het systeem?

Zes verhalen beantwoorden deze vragen elk op hun eigen manier. Een voorbeeld is het artikel waarin de gemeente Haarlem vertelt over de jongerenregisseur. Haarlem werkt met één contactpersoon, één plan en één traject voor elke jongere. Zo wordt voorkomen dat ondersteuning versnipperd raakt en jongeren de weg kwijtraken in het systeem. De jongerenregisseurs creëren vertrouwen en laten pas los als alle zaken geregeld zijn. Voor en met de jongere. In het artikel staan ook praktische tips om hiermee aan de slag te gaan.

“Maatwerk is cruciaal: geen twee mensen zijn hetzelfde”

De zes verhalen laten zien hoe hard er gewerkt wordt aan het bestrijden van dak- en thuisloosheid en dat maatwerk cruciaal is. Geen twee mensen zijn hetzelfde.

Deze eerste editie heeft indruk op mij gemaakt. Gelukkig blijft het hier niet bij. Er volgen nog twee nummers boordevol ervaringsverhalen. Ik ben ervan overtuigd dat deze editie van Iedereen onder een dak tot inspiratie en meer samenwerking leidt. Onze jongeren verdienen het!

Ik wens u veel leesplezier,

 Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren 2019-2021

Iedereen, dus ook elke jongere, heeft recht op huisvesting, een behoorlijke levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige participatie aan de maatschappij. Dat is het uitgangspunt van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt hiervoor samen met vier andere ministeries, gemeenten, kennisinstituten en maatschappelijke partijen. Jongeren werken via het jongerenpanel ook zelf mee bij het bedenken en uitvoeren van de acties.

Het Actieprogramma bestaat uit acties om de uitvoeringspraktijk te verbeteren en het aantal dak- en thuisloze jongeren te verminderen. Dit gebeurt op vijf gebieden: 1) preventie, nazorg en regie, 2) financiële bestaanszekerheid, 3) persoonlijke ontwikkeling en scholing, 4) opvang en wonen en 5) helpende regels. In dit magazine vind je inspirerende voorbeelden over hoe deze vijf actielijnen in de praktijk worden opgepakt en tot welke resultaten dit al leidt. Verder zijn er 100%-ambitiepilots, waarin 14 gemeenten dak- en thuisloze jongeren hulp op maat bieden: oplossingen die andere gemeenten vervolgens ook kunnen gebruiken voor hun eigen aanpak. Bekijk de Actieagenda voor een beeld van de activiteiten en prioriteiten van het Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren. 

De 14 pilotgemeenten zijn: Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Haarlem, Leiden, Purmerend, Rotterdam, Utrecht, Maastricht en Groningen.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van het Actieprogramma? Of wil je kennis, ervaringen of initiatieven delen? Stuur dan een email naar ActieprogrammaDTJongeren@minvws.nl.

Brede aanpak dak- en thuisloosheid 2020-2021

10.000 extra woonplekken voor dak- en thuisloze mensen, mét begeleiding. Dat is wat het kabinet samen met gemeenten, woningcorporaties en andere betrokken partijen landelijk wil realiseren voor 1 januari 2022. Het is een van de centrale doelstellingen van Een (t)huis, een toekomst, de brede aanpak van dak- en thuisloosheid van het ministerie van VWS, het ministerie van BZK en het ministerie van SZW, die dit jaar van start is gegaan.

Als mensen toch in de opvang moeten verblijven, dan bij voorkeur niet langer dan drie maanden. Het kabinet zet daarom in op het vernieuwen van de maatschappelijke opvang. Er moet in de opvang aandacht zijn voor begeleiding op maat, dagbesteding en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Daarnaast worden gemeenten gestimuleerd om te investeren in kleinschalige opvang in de wijk en opvang in een- en tweepersoonskamers.

Ook het voorkomen van dak- en thuisloosheid heeft een nadrukkelijke plek in de brede aanpak. Zo wil het kabinet het aantal huisuitzettingen door schulden verder terugdringen. Ook worden gemeenten gestimuleerd om afspraken te maken met woningcorporaties, zodat er voldoende woonplekken beschikbaar zijn voor mensen die uitstromen uit bijvoorbeeld detentie, een GGZ-instelling of de jeugdzorg.

Wil je kennis, ervaringen of goede voorbeelden delen? Doe dit dan via de website of LinkedIn van het Platform Iedereen onder een dak of stuur een email naar: EenThuisEenToekomst@minvws.nl.