Twee miljoen Nederlanders hebben een lichamelijke of mentale beperking. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend: ze lopen tegen allerlei zichtbare én onzichtbare drempels aan. Zij hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Daarom is in 2018 het programma Onbeperkt meedoen! gestart, gebaseerd op het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

Willen we dat mensen hun leven naar eigen inzicht kunnen leiden en volledig kunnen meedoen, dan moeten we ervoor zorgen dat er minder drempels zijn. Maar ook zorgen voor meer bewustwording, wederzijds begrip in dialoog. In deze e-zine vertellen ervaringsdeskundigen over het wegnemen van die drempels, verbeteringen, acties en maatregelen die daadwerkelijk verschil maken. Op allerlei gebied. Van het wegnemen van drempels om te stemmen of te winkelen, tot het mogelijk maken van zelfstandig stemmen in het stembureau. En over hoe ze samen met gemeenten, bedrijven en instellingen werken aan een samenleving waarin zij onbeperkt meedoen.