Onbeperkt meedoen!, Nummer 2 Jaargang 1

Publicatiedatum
donderdag 03 oktober 2019
Hoofdredactie
Dit is een uitgave van het programma Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. In dit programma werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.
Productie
Tekst: EMMA, Den Haag. Fotografie: Sasja Bork, Flickr, Leo Helder, Anna van Kooij, Riesjard Schropp
Eindredactie
EMMA, Den Haag
E-mail
DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl
Internet
http://www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen
Copyright
CC0 1.0 Universal