Elk mens heeft vrienden nodig om gelukkig en gezond te leven. Maar sociale contacten zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. De helft van de kinderen met een beperking heeft slechts één of helemaal geen vriendje. Meer dan 100.000 van hen voelen zich eenzaam. Daarom heeft de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind de missie: Geen kind zonder vriendjes. Dat brengen we tot uitvoering op die plekken waar kinderen contact maken met andere kinderen: de speeltuin, op school, het sportveld.

Henk-Willem Laan, directeur van het Gehandicapte Kind

'Er zou eerder aandacht moeten zijn voor spelen en het onbezorgd kind kunnen zijn'

Bij een kind met een beperking gaat de aandacht de eerste jaren vaak uit naar de zorg. Begrijpelijk, want voor de ouders is dat vaak een grote extra belasting. Toch zou er eerder aandacht moeten zijn voor spelen en het onbezorgd kind kunnen zijn. In de speeltuin ontwikkelt een kind vaardigheden en zelfvertrouwen, en ontmoet er vriendjes. Om dit te faciliteren en het bewustzijn onder ouders te vergroten, hebben we de Speeltuinbende opgezet.

'Zo maken we een start met een generatie waarin inclusie de normaalste zaak van de wereld is'

Kinderen die naar speciaal onderwijs gaan hebben minder vrienden. We hebben ‘Samen naar school’-klassen opgericht voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking die anders helemaal niet naar school kunnen. Ze doen zoveel mogelijk mee in een reguliere groep en krijgen daarnaast de benodigde zorg. Omdat de kinderen al op jonge leeftijd integreren, horen ze er helemaal bij.

Kinderen met een beperking doen significant minder aan sport dan kinderen zonder beperking terwijl sporten juist zo’n leuke en gezonde manier is om anderen te ontmoeten. Een mooi voorbeeld is de Bijzondere Eredivisie voor voetballers met een beperking, waarmee ze laten zien dat het mogelijk is om op hoog niveau te spelen.

Wij zijn het goede doel voor kinderen met een beperking. Per jaar bereiken we 30.000 kinderen en we zorgen ervoor dat zij met leeftijdsgenootjes kunnen spelen, leren en sporten. De overheid heeft een coördinerende rol, maar een inclusieve samenleving maken wij samen. Daarom wil ik op ieder van ons een appel doen om contact te maken met een kind met een beperking en te laten voelen dat het welkom is. Zo maken we een start met een generatie waarin inclusie de normaalste zaak van de wereld is.

Henk-Willem Laan,
Directeur van het Gehandicapte Kind