Het is precies 5 jaar geleden dat Nederland het VN-verdrag handicap heeft geratificeerd. Het doel van dit verdrag is dat we naar een inclusieve samenleving toe gaan die toegankelijk is voor iedereen. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in deze vijf jaar is bewustwording. We zijn het er met elkaar over gaan hebben. 

Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, die in een rolstoel zit
Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek.

We staan niet meer aan het begin, waarbij we mensen moeten overtuigen van het belang. We zijn het met zijn allen steeds vanzelfsprekender gaan vinden dat mensen met een beperking net zo goed mee moeten kunnen doen en kunnen participeren aan de samenleving. 

We zijn de slag aan het maken dat we mensen gaan zien op basis van hun talenten in plaats van hun handicap. Onder meer door het vertellen van ervaringsverhalen, zowel van gewone burgers als van mensen op zichtbare posities, zoals ikzelf als burgemeester en hiervoor als rolstoelend lid van de Tweede Kamer. We zijn het ook vreemd gaan vinden dat mensen met een beperking minder kansen hebben op de arbeidsmarkt en websites niet kunnen raadplegen. Los van het morele besef raken ook ondernemers er gelukkig steeds meer van doordrongen dat ze een grote doelgroep mislopen – en dus in economisch opzicht kansen missen – als ze niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dat we ervan overtuigd zijn dat het anders moet, is de grootste winst. 

'Die weg plaveien we samen naar een duidelijk eindpunt: een samenleving waaraan iedereen volledig deelneemt'

De ratificatie is zeker van invloed geweest op waar we nu staan. Het is een vlag die is geplant waar we niet meer omheen kunnen, niet alleen symbolisch, maar het is ook een motor tot vooruitgang. Komende jaren kunnen we meters gaan maken. Een paar jaar geleden sprak nog maar een klein groepje over inclusiviteit. Nu staat het op de agenda bij overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen. En het is een speerpunt in de nieuwe visie ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’ van VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Het fundament is gelegd. En er moeten zeker nog stappen worden gezet. Dan denk ik bijvoorbeeld aan openbare gebouwen en toiletten toegankelijk maken, het onderwijs inclusiever maken en zorgen dat mensen met een beperking ook kunnen dansen en muziek kunnen beleven, zoals ook te lezen is in dit magazine. Maar de wil is er. Waar een wil is, is een weg. Die weg plaveien we samen naar een duidelijk eindpunt: een samenleving waaraan iedereen volledig deelneemt. Ik hoop dat we op een dag een land van insluiting zijn en beschroomd tegen elkaar zeggen: weet je nog dat het ooit anders was?

Otwin van Dijk,
Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek 

Fotografie headerfoto: Rona Lane Photography