Fabian Ouwehand werkt als senioradviseur Toezicht bij het Team Governance Zelfstandige Organisaties (GoZO).

IenW heeft acht zbo’s onder zich. Denk aan o.a. Luchtverkeersleiding Nederland, wegvervoersorganisatie NIWO en het CBR. 

‘We willen relevanter zijn voor onze zbo’s. Dat doen we door beter te letten op een zo goed mogelijke bedrijfsvoering bij de zbo’s. In 2019 hebben we onder meer hard gewerkt aan het verder verbeteren van de werkrelaties in de driehoek zbo, eigenaar en opdrachtgever.’