Tekst Marijn Gerretsen
Foto Olivier Middendorp

Doordat digitalisering sterk toeneemt, komen steeds meer bedrijven in aanraking met ongewenst digitaal bezoek. Wat kan je hiertegen als ondernemer doen? Hoe zorg je ervoor dat je ook thuis veilig kunt werken? En wat is de rol van het Digital Trust Center hierbij? Michel Verhagen, programmamanager DTC, geeft antwoord.

Michel Verhagen, Programmamanager bij het Digital Trust Center

Wat is het Digital Trust Center (DTC) en wat is jullie rol?

“Het DTC is een organisatie-onderdeel van EZK dat 2,5 jaar geleden is opgericht om ondernemers te helpen cyberweerbaar te worden. Veilig digitaal ondernemen is een must voor elk bedrijf, helemaal nu er veel meer thuis wordt gewerkt, en dit zal dan ook de nieuwe situatie moeten worden. Het DTC helpt bedrijven hierbij op twee manieren. Ten eerste geven we informatie en advies. Via de website, nieuwsbrief, Sociale media en een online platform. Het begint allemaal met kennis van risico’s en oplossingen! Ten tweede stimuleren we samenwerking van bedrijven in een regio of branche. Hierin kunnen ondernemers van elkaar leren, ervaringen uitwisselen en samenwerken aan producten die helpen om cyberweerbaar(der) te worden. Er zijn nu 29 samenwerkingsverbanden aangesloten bij het DTC, eind van dit jaar hopen we er meer dan dertig te hebben.”

Waarom is investeren in cyberweerbaarheid zo’n must?

“Omdat bijna elk bedrijf, in meer of mindere mate, digitaal werkt. Een website, een online boekhoudprogramma, het bewaren van persoonsgegevens, een geautomatiseerde voorraad: allemaal digitale toepassingen die bijna elk bedrijf wel gebruikt. En al deze bedrijven lopen het risico om in aanraking te komen met ongewenst digitaal bezoek, bijvoorbeeld via phishing. Volgens het CBS heeft één op de 5 bedrijven, groot of klein, jaarlijks te maken met cybercriminaliteit en in de helft van de gevallen levert dit daadwerkelijk financiële schade op voor het bedrijf. Voor veel zzp’ers en mkb geldt dat ze de basis nog niet goed op orde hebben; geen back-ups, makkelijk te raden wachtwoorden of vertrouwelijke gegevens die niet goed versleuteld zijn. Je hoeft dan maar heel even niet op te letten en het kan al flink misgaan. Bij investeren in cyberweerbaarheid gaat het dan ook niet alleen om geld, maar ook om maatregelen, kennis, gedrag en training.”

Wat kan een bedrijf doen om die basis op orde te krijgen?

“Om de basis op orde te krijgen heeft het DTC 5 basisprincipes voor veilig digitaal ondernemen opgesteld. Via onze basisscan kun je als bedrijf achterhalen hoe je ervoor staat en waaraan je extra aandacht moet geven. Ook krijg je tips hierbij. Deze scan kun je vinden op de website van het DTC: www.digitaltrustcenter.nl/basisscan. Het gaat hierbij om de volgende 5 principes:

  • Weet wat je te beschermen hebt en wat je risico’s zijn. Zorg voor back-ups van je gegevens;
  • Kies de meest veilige instellingen. Gebruik sterke wachtwoorden;
  • Zorg dat hardware en software up-to-date is. Schakel automatische updates in; 
  • Wees bewust wie je toegang tot data en toepassingen geeft. Niet iedereen hoeft overal bij;   
  • Bescherm jezelf tegen virussen en malware. Zorg voor een antivirusscanner, train je mensen en check voordat je klikt.”  

Waarom is veilig digitaal ondernemen nu extra relevant en hoe pak je dat goed aan?

“Vanwege de coronamaatregelen werken veel mensen momenteel thuis. Bedrijven die hier nog niet op ingericht waren hebben daarom snel aanpassingen moeten doen om dit toch mogelijk te maken. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van bedrijfsapplicaties en informatie. Om ervoor te zorgen dat dit veilig gebeurt, is het belangrijk om niet voorbij te gaan aan de basisprincipes van het Digital Trust Center. Bekijk de risico’s waar een thuiswerker tegen aan kan lopen. Dit zijn uiteraard de bekende cyberdreigingen als phishing, maar vergeet ook niet de beschikbaarheid van de internetverbinding waar een thuiswerker van afhankelijk is. Maak daarnaast afspraken over welke applicaties gebruikt worden voor communicatie om zo de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie te kunnen waarborgen. Veilige instellingen gelden ook voor thuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veilige WiFi-verbinding, het gebruik van sterke wachtwoorden, antivirussoftware en het tijdig installeren van beveiligingsupdates. 

Wat zou je ondernemers nog mee willen geven?

“Als ondernemer wil je natuurlijk niet dat er onbevoegden binnen kunnen komen in jouw bedrijf. Daarom is het van belang dat de digitale deuren op slot zijn en blijven, dat er een alarm af gaat bij een digitale inbraak en dat er back-ups zijn als er iets gestolen of geblokkeerd is. Het kan iedereen overkomen, ook jouw kleine mkb- of zzp-bedrijf. Begin daarom vandaag nog met het vergroten van je cyberweerbaarheid. Het is noodzakelijk en het is ook te doen, het DTC kan je op weg helpen. Al doende leert men en zo wordt veilig digitaal ondernemen uiteindelijk gangbaar en gebruikelijk voor iedereen.”