De tuchtklachtfunctionarissen krijgen dagelijks veel vragen voorgelegd. Daaruit zijn de zeven meest voorkomende vragen geselecteerd.

De zeven meest gestelde vragen

Wat kan een tuchtklachtfunctionaris voor mij doen?

Een tuchtklachtfunctionaris luistert naar uw vragen en verwachtingen, bespreekt met u wat u met een tuchtklacht wilt bereiken en legt uit welke –andere- klachtmogelijkheden er zijn. De tuchtklachtfunctionaris geeft informatie over de tuchtklachtprocedure en ondersteunt u desgevraagd bij het maken van uw klaagschrift. De tuchtklachtfunctionaris stelt het klaagschrift niet voor u op, maar u kunt uw concept-klaagschrift wel laten beoordelen door de tuchtklachtfunctionaris. Die zal het klaagschrift dan voorzien van opmerkingen, waar nodig herformuleren, aangeven waar onderbouwing van beweringen ontbreekt of de opbouw verbeteren. Het uiteindelijke klaagschrift stuurt u zelf per post op naar het juiste Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.    

Kan het tuchtcollege ervoor zorgen dat ik (snel) word doorverwezen naar een specialist?

Nee, het tuchtcollege toetst het (niet, of niet tijdig) handelen van een zorgverlener achteraf. Het college oordeelt of de zorgverlener wel of niet verwijtbaar tekort is geschoten. Is dat het geval dan kan het tuchtcollege een maatregel opleggen, zoals een waarschuwing of berisping. Het tuchtcollege zal een zorgverlener nooit opdragen om iets uit te voeren.

Wordt mijn klacht snel beoordeeld?

Een tuchtklachtprocedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 9 maanden. Hetzelfde geldt voor de procedure in hoger beroep. Het kan dus even duren voordat er een onherroepelijk eindoordeel is gegeven.

Kan ik schadevergoeding eisen in een tuchtklachtprocedure?

Nee, dat kan niet. Wel is het zo dat u met een gegrondverklaring van uw klacht soms sterker staat in een eventuele  aansprakelijkheidsprocedure tegen de aangeklaagde zorgverlener of zorginstelling. Het voeren van een tuchtklachtprocedure is geen noodzaak voor aansprakelijkstelling.

Hoe snel moet ik een tuchtklacht indienen?

De verjaringstermijn van een tuchtklacht is 10 jaar. Die termijn start op de dag nadat het verweten handelen heeft plaatsgevonden.  

Bij mijn klacht zijn meerdere zorgverleners betrokken, moet ik dan voor ieder apart een klaagschrift opstellen?

Nee, dat hoeft niet altijd. In een klaagschrift kunnen meerdere zorgverleners als beklaagde staan. Wel moet u per zorgverlener aangeven wat u die specifieke zorgverlener verwijt.

Ben ik verplicht om een advocaat in te schakelen wanneer ik een tuchtklacht in wil dienen?

Nee, dat bent u niet verplicht. Het mag uiteraard wel. Heeft uw advocaat uw klaagschrift voor u opgesteld, dan is het niet aan ons om dat te beoordelen.