Het jaarverslag van de tuchtklachtfunctionarissen over 2021 is gepubliceerd.

Uit het jaarverslag blijkt dat in een tijd waarin alles snel, onpersoonlijk en digitaal moet, de tuchtklachtfunctionarissen een belangrijke functie vervullen met hun ondersteuning en advies. In 2021 hebben ze dat bij 1215 contacten gedaan.
Download het jaarverslag.