Twee van de drie tuchtklachtfunctionarissen, Charlotte de Jong en Monique Koiter, werden recent door de KNMG geïnterviewd in de serie over tuchtrecht voor de website.

“Wij helpen patiënten die ons benaderen om een mogelijke tuchtklacht zo feitelijk mogelijk te formuleren, en zo goed mogelijk te onderbouwen,” vertelt Monique Koiter. “En wij luisteren goed naar de patiënt, om vast te stellen of het om een tuchtklacht gaat of om een ander type klacht. De functie van tuchtklachtfunctionaris is namelijk in het leven geroepen toen in een evaluatie van de wet BIG naar voren kwam dat relatief veel tuchtklachten slecht geformuleerd of niet ontvankelijk – dan voldoet het klaagschrift niet aan de wettelijke vereisten - waren.”

Voorkomen jullie dan ook klachten?
Charlotte de Jong: “Dat is niet ons doel. Wij gaan het gesprek aan. Wat is er gebeurd waardoor iemand het gevoel heeft dat er iets niet goed is gedaan? We leggen uit wat de procedure inhoudt, wat er van de patiënt wordt verwacht."

Hoe onafhankelijk zijn jullie?
Monique Koiter: “Wij zijn in dienst van het ministerie van VWS, maar niet verbonden aan de tuchtcolleges. We opereren los van alle partijen.”

Lees verder op de website van de KNMG: ‘Niet elke klacht hoeft een tuchtklacht te worden’ | KNMG