Tekst Bas Bijlsma en Wouter van de Staaij

Met gepaste trots stuurde minister Blok deze week de nieuwe geïntegreerde buitenland- en veiligheidsstrategie (GBVS) naar de Eerste en Tweede Kamer. Hierbij vijf dingen die je hierover moet weten.

1. Wat is de GBVS?

Nederlanders, Nederland en het Koninkrijk. Vandaar de titel ‘Wereldwijd voor een veilig Nederland’. Zoals minister Blok deze week in de Telegraaf zei: “Voor mij moet veiligheid de ruggengraat van het buitenlands beleid zijn".

2. Hoe ziet de GBVS aanpak er uit?

De GBVS focust op drie pijlers: (1) voorkomen van onveiligheid waar mogelijk, (2) verdedigen van Nederland tegen urgent dreigingen, en (3) versterken van ons veiligheidsfundament. Zie de schematische GBVS aanpak hieronder voor de 13 doelen die bij deze pijlers horen.

3. Waarom nu een nieuwe GBVS?

De vorige strategie dateert uit 2013. Sindsdien is er—met een gevoel van understatement—nogal wat gebeurd op het internationale toneel. Omdat het buitenland onze eigen veiligheid steeds meer beïnvloedt, was een update broodnodig.

4. Wat is er nieuw aan de GBVS?

De GBVS is meer preventief van aard en focust nog sterker op de regio rond Europa en het Koninkrijk. Ook is de veiligheidsaanpak bijgesteld op basis van moderne dreigingen en trends. Het gaat daarbij onder meer om cyberaanvallen, hybride conflictvoering, ongewenste buitenlandse inmenging en toegenomen militaire spanningen en nucleaire dreigementen vanuit landen als Noord-Korea.

5. Hoe past het binnen het brede veiligheids- en buitenlandbeleid?

Een groot aantal ministeries heeft meegeholpen bij het schrijven van de strategie omdat deze gekoppeld is aan hun werk. Denk bijvoorbeeld aan de Defensienota die binnenkort uitkomt, het beleid op het gebied van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, maar ook de integrale migratie-agenda, het werk van de inlichtingendiensten, de contraterrorismestrategie, de strategie nationale veiligheid en de Nederlandse cyber-agenda.

Natuurlijk staat de directie veiligheidsbeleid ook klaar om nadere toelichting te geven. Stuur dan even een berichtje naar veiligheidsdiplomaat@minbuza.nl. Of schrijf een bericht op onze facebookpagina.