Tekst Gerard Schulting & Niels Hanje
Foto MSC / Hildenbrand

Elk jaar medio februari komen wereldleiders in München bijeen om een breed scala aan ontwikkelingen op het gebied van internationale veiligheid te bespreken. De conferentie van dit jaar etaleerde hoe groot de meningsverschillen anno 2018 zijn. De Israëlische premier Netanyahu toonde een deel van wat een onderschepte Iraanse drone zou zijn ter illustratie van de Iraanse dreiging. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov wees de aantijgingen over beïnvloeding van het Amerikaanse verkiezingsproces geuit door presidentieel adviseur McMaster en voormalig vice - president Biden fel van de hand. De Duitse minister van Defensie Von der Leyen reageerde kritisch op de richting van de huidige Amerikaanse regering met in haar ogen een te grote fixatie op de hoogte van de militaire uitgaven.

De Israëlische premier Netanyahu toonde tijdens de MSC een deel van wat een onderschepte Iraanse drone zou zijn. MSC / Preiss

Los van dit vuurwerk dat ruim aandacht kreeg in de pers werden de vele uitdagingen besproken in thematische sessies. Zo ontvouwde premier May haar visie hoe samenwerking tussen het VK en de EU op veiligheidsbeleid er uit zou kunnen zien na de Brexit. Daarnaast was er veel aandacht voor ontwikkelingen op cyberterrein en werden zorgen geuit over de stilstand met betrekking tot wapenbeheersing.

Nederlandse aandacht voor bioveiligheid

Voor Nederland waren premier Rutte en minister van Defensie Bijleveld aanwezig in München. Zo nam premier Rutte deel aan een paneldiscussie over het gevaar voor aantasting van de internationale orde. Hierin betoogde hij dat samenwerking in multilateraal verband juist in de huidige tijd van groot belang blijft. Daarnaast voerde hij onder meer een bilateraal gesprek met secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, over de aankomende NAVO top.  

Minister Bijleveld was keynote speaker bij een event over bioveiligheid en volksgezondheid. Bioveiligheid bestaat uit biosafety (keeping bad bugs away from people) en biosecurity (keeping bad people away from bugs). De minister riep op tot meer aandacht en betere internationale samenwerking. Een crisis van biologische aard kan een natuurlijk verschijnsel zijn, bijvoorbeeld de uitbraak van ebola of de varkenspest, maar ook het gevolg van de inzet van een biologisch wapen. De gevolgen, veel slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting, zijn hoe dan ook groot. Preventie is daarom essentieel. Een belangrijk deel hiervan is nationale wetgeving en internationale afspraken. Dat bepleitte de minister dan ook, want beide schieten nog te kort. De razendsnelle technologische ontwikkelingen op het terrein van biotechnologie vergroten de noodzaak en urgentie verder.

Minister van Defensie Ank Bijleveld als keynote speaker bij een event over bioveiligheid en volksgezondheid. NTI