Tekst Gabriëlle Metz

Tijdens de 73ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) reist ook de gehele internationale contraterrorismegemeenschap af naar New York. En dat is zeker niet voor de AVVN. Op het gebied van terrorisme is er één bijeenkomst nog veel relevanter, namelijk de jaarlijkse ministeriele van het Global Counterterrorism Forum (GCTF).

Niet alleen het bestrijden, maar ook het voorkomen van terrorisme blijft belangrijk

Mogelijk is het militair verslaan van ISIS nabij, de terroristische dreiging is daarmee nog niet weg. Bij lange na nog niet. Daarom moet de strijd tegen terrorisme op de internationale agenda blijven staan; niet alleen het bestrijden maar ook het voorkomen. Onder voorzitterschap van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en zijn Marokkaanse counterpart Bourita, spreken de ministers van Buitenlandse zaken van de dertig leden van het GCTF over de brede aanpak gericht op de meest actuele dreigingen op het gebied van terrorisme.

Voorbeelden hiervan zijn terugkerende strijders uit Syrië en Irak en hun vrouwen en kinderen, de groeiende samenwerking tussen de wereld van de georganiseerde misdaad en terroristen en de wijze waarop landen zich beter kunnen beschermen tegen terroristen actief op hun eigen grondgebied. Tenslotte wordt gekeken hoe voldoende bewijs beter en sneller kan worden verzameld om terroristen te kunnen vervolgen voor hun gruwelijke daden. Het GCTF en de VN slaan daarbij de handen ineen om deze nieuwe dreigingen samen wereldwijd aan te pakken: niet alleen praten maar ook doen, via projecten en programma’s om landen en kwetsbare groepen weerbaarder te maken. We blikken graag uitgebreid met jullie terug op deze bijeenkomst in een volgende editie van de Veiligheidsdiplomaat.