Tekst Stijn Gabriël en Camille Offerein

Via een lange carrière bij IBM, Accenture, een eigen trainingsbureau en als verkiezingswaarnemer, belandde Jacqueline Mulders in 2015 als civiele expert in de European Union Monitoring Mission (EUMM) in Georgië. Vanaf 2008 monitort deze missie de Georgische gebieden rondom de “break-way regions” Abkhazië en Zuid-Ossetië, waar in augustus 2008 honderden slachtoffers vielen in een vijfdaagse oorlog tussen Georgië en Rusland. De Veiligheidsdiplomaat sprak met Jacqueline over haar werk in Georgië, de samenwerking met het Ministerie in Den Haag en over het belang van de missie.

Leestijd: 5 minuten.

In september 2008 besloot de EU tot een waarnemingsmissie naar Georgië, na onderhandelingen tussen de EU, Rusland en Georgië. De belangrijkste doelstellingen van de missie zijn het monitoren van de veiligheidssituatie en de impact van het conflict op het leven van de lokale bevolking, het faciliteren van dialoog tussen de conflictpartijen en het informeren van de EU lidstaten over de situatie in de regio. De EUMM is één van de vijftien missies en operaties waarin Nederlandse civiele experts, waaronder Jacqueline, zijn uitgezonden.

Hoe ben je bij EUMM terechtgekomen en welke functies heb je vervuld binnen de missie?

Mijn loopbaan volgt niet de standaard route van Buitenlandse Zaken. Ik ben afgestudeerd Slavist en spreek daardoor vloeiend Russisch. Door persoonlijke omstandigheden ben ik niet meteen bij Buitenlandse zaken aan de slag gegaan, maar heb ik eerst in grote internationale bedrijven gewerkt zoals IBM en Accenture. In 2009 heb ik mijn eigen trainingsbureau opgericht, waarin ik mensen en organisaties trainde en coachte op het gebied van communicatie en management. Sinds 2005 werkte ik al regelmatig als verkiezingswaarnemer, en begin 2015 werd ik na een assessment toegelaten tot de Civiele Missie Pool van BZ. In oktober startte ik in de functie van Monitor in EUMM Field Office Gori, en na een jaar werd ik daar Reporting & Information Officer, wat ik bijna twee jaar heb gedaan. Vorige maand ben ik begonnen als Capacity Enhancement Coordinator op het hoofdkwartier van de Missie in Tbilisi. Ik ben nu verantwoordelijk voor alle traininggerelateerde zaken binnen de EUMM.

Wat is er zo leuk aan je huidige functie?

Drie zaken lopen als rode draad door mijn carrière: het werk dat ik doe moet mij raken, en het moet te maken hebben met ontwikkeling van mezelf en van derden. In mijn huidige functie komen al deze zaken aan bod. Tevens is het een culminatie van veel van mijn eerdere ervaringen, ook in de zakenwereld. Ik vind het erg belangrijk dat ik altijd doorga met het verzamelen van kennis over een breed scala aan onderwerpen. Het is daarom erg mooi dat ik dat in mijn huidige functie doe en tegelijkertijd anderen help met het vergaren van meer kennis.

Waarom is het werk van EUMM zo belangrijk?

Het werk van EUMM is erg belangrijk voor de bevolking in de gebieden in Noord-Georgië. Hoewel de oorlog maar vijf dagen duurde, zijn de gevolgen vandaag de dag nog goed merkbaar. Door de Administrative Boundary Line (ABL), de niet officieel gedefinieerde lijn rondom de 'break-away regions', is het leven voor veel mensen ingrijpend veranderd. Sommigen zijn gevlucht naar de grote steden of naar Europa. Anderen hebben ineens een 'grens' door hun achtertuin lopen en hebben nu nog maar toegang tot de helft van hun land. Deze ABL wordt overigens door de Georgiërs de 'occupation line' genoemd, terwijl de break-way regions en de Russen het een 'grens' noemen. EUMM neemt hier geen positie in en noemt het de ABL.

Soms is het lastig voor de lokale bevolking dat EUMM slechts de rol heeft van monitor. De Missie kan de situatie van de ABL niet veranderen, want dat valt buiten het mandaat. De relatie met de lokale bevolking is desondanks erg positief, omdat onderkend wordt dat de EUMM wel door haar aanwezigheid bijdraagt aan stabiliteit. Dit is uiteraard ook belangrijk voor de veiligheid in Europa.

Hoe is de samenwerking met Brussel en Den Haag?

De rapportages die wij schrijven worden gebruikt om de EU in Brussel en de lidstaten te informeren en te helpen hun positie te bepalen ten opzichte van Georgië en de regio. Momenteel loopt de Mission Strategic Review in Brussel, waarin wordt besloten over het al dan niet verlengen van het mandaat. Omdat het een monitoringsmissie betreft is het lastig om aan te geven wanneer het doel is bereikt, maar de verwachting is dat het mandaat verlengd zal worden.

Wat zijn je toekomstplannen?

Zoals gezegd komt mijn passie voor dit werk voort uit een intrinsieke motivatie om mensen, groepen, en uiteindelijk landen verder te helpen in hun ontwikkeling. Mijn ervaring is dat ik juist als Nederlander, komend uit een land waar alles zo goed geregeld is, een effectieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van stabiliteit in andere landen. Ik vermoed dat ik nog wel een tijdje in de internationale samenwerking actief zal blijven.

Nederland ondersteunt wederopbouwprocessen in fragiele staten en draagt bij aan vredesmissies en monitoringsmissies. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet dit onder andere door Nederlandse experts te sturen naar het buitenland. Deze experts gaan daar werken voor internationale organisaties en missies. Klik hier voor meer informatie over civiele missies.