Tekst Marijn Gerretsen
Foto Bart van Vliet

Dominique Binkhorst, Beleidsadviseur Economie bij de provincie Gelderland, over de regio Arnhem-Nijmegen en de samenwerking met het Rijk.

Wat zijn de grootste maatschappelijke uitdagingen in de regio Arnhem-Nijmegen?

“Als je kijkt naar Arnhem-Nijmegen zie je een mooie groene regio met daarin twee steden die in de loop der jaren steeds meer naar elkaar toe zijn gegroeid. Twee zeer verschillende steden, met heel veel kansen, maar ook met een aantal gezamenlijke knelpunten. Natuurlijk zijn dit de maatschappelijke opgaven waar heel Nederland mee te maken heeft, zoals het klimaat en gezond ouder worden. Maar een specifiek knelpunt voor deze regio is dat zowel Arnhem als Nijmegen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een relatief grote werkloosheid hebben.”

Wat is de reden van deze werkloosheid?

“Na de Tweede Wereldoorlog heeft een aantal grote industrieën zich hier gevestigd; Philips en Akzo bijvoorbeeld. Die industrieën zijn met name in de jaren tachtig heel erg veranderd waardoor veel productiewerk is weggetrokken. Daardoor ontstond een structurele werkloosheid en de getroffenen zijn heel lastig weer aan de slag gekomen. Een grote uitdaging voor ons is dus om ervoor te zorgen dat iedereen meeprofiteert van de groeiende economie en de kansen die hier zijn.”

En wat zijn de grootste krachten van de regio Arnhem-Nijmegen?

“Om te beginnen de mooie omgeving, het woonklimaat is hier super. Heel veel groen op een steenworp afstand van stadscentra. Daarnaast hebben we een aantal universiteiten en andere kennisinstellingen met veel potentie. We hebben daar als provincie samen met de regio flink in geïnvesteerd en dat begint nu echt te renderen. De innovatieve bedrijvenclusters rond Food Valley en Health Valley in Nijmegen en New Energy in Arnhem zijn daar mooie voorbeelden van; er komen steeds meer bedrijven op af die zich hier vestigen. Daar zijn we erg blij mee.”

Dominique Binkhorst, Beleidsadviseur Economie bij de Provincie Gelderland

Wat draagt de regio bij aan de BV Nederland?

“Allereerst de nieuwe bedrijvigheid en banen die bedrijven in de regio nu realiseren. Neem NXP, een bedrijf in chips van nationaal belang, dat samen met Nexperia en Ampleon het initiatief genomen heeft voor het CITC; een nieuw innovatiecentrum voor chiptechnologie dat in Nijmegen in 2019 gerealiseerd wordt. Daarnaast kunnen kennisinstellingen zoals Radboud Universiteit en Radboud UMC heel goed meedenken in het aanreiken van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van health en hightech. Kortom enerzijds innovatiekracht en anderzijds doorzettingskracht naar de markt.”

Wat is de meerwaarde van de samenwerking met het Rijk voor de regio Arnhem-Nijmegen?

“Bedrijven hier in de regio die van internationaal belang zijn, zoals de bovengenoemde semiconbedrijven, kunnen wij als provincie niet goed alleen bedienen. We hebben het Rijk en haar nationale faciliteiten, middelen en regels nodig om die bedrijven goed vooruit te kunnen helpen. Aan de andere kant heeft het Rijk ons weer nodig omdat hun vestigingen decennialang in de regio verankerd zijn en de medewerkers hier wonen en werken.”

En wat komt er concreet voort uit de samenwerking?

“Op verschillende gebieden vullen we elkaar aan. Een goed voorbeeld is het grote voormalige Philips-terrein in Nijmegen, waar wij samen met de gemeente de Novio Tech Campus mogelijk hebben gemaakt. De infrastructuur om Nijmegen heen en de ontwikkelingen bij de Waal, waardoor de regio als geheel aantrekkelijk wordt, daar heeft het Rijk weer aan bijgedragen. Dat had überhaupt nooit zonder het Rijk gekund.”

Zijn er nog plannen voor de komende periode die jullie samen uitvoeren met het Rijk?

“Een van de komende projecten is ‘TopFit’. Dat gaat over gezond ouder worden en is een samenwerking van een viertal universiteiten. Dit project betreft een nationaal probleem en daarom is het Rijk uitgenodigd om dit tot een nationaal initiatief te verbreden. De bedoeling is om er allerlei andere lopende projecten op dit terrein aan te koppelen en zo samen meer te bereiken.”