Tekst Ireen de Nijs. Video: BC SEMI NL
Foto Bart van Vliet

Kennis, business en innovatie komen samen op Novio Tech Campus in Nijmegen. De campus biedt state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten en huisvesting voor ondernemers en onderzoekers in de Life Sciences, Health en High Tech sectoren. Novio Tech Campus is een samenwerking van regionale partijen, waaronder Oost NL, de Regionale Ontwikkelings Maatschappij van Oost Nederland.

Het Ministerie van van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt bij aan de financiering van deze Regionale Ontwikkelings Maatschappij, omdat dit onderdeel uitmaakt van de afspraken in de MKB Samenwerkingsagenda. Daarin hebben het ministerie van EZK, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en MKB Nederland afspraken gemaakt over Rijk-Regio samenwerking in ondersteuning van het (innovatieve) midden- en kleinbedrijf. De Rijk-Regio samenwerking is gericht op het creëren van samenhang en synergie tussen nationale en regionale activiteiten voor het MKB. Het gaat om het stimuleren van innoveren, starten en valoriseren, digitaliseren, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, dienstverlening (waaronder de ROM’s), internationaliseren en financieren.